Boost-dagen

Boost-dagen, een dagprogramma vol spel, beweging en individuele aandacht, waarbij het welbevinden van de kinderen centraal staat. Hierbij komen allerlei facetten van hun ontwikkeling aan bod. 

 

Welbevinden en ontspanning zijn de basisvoorwaarden om de executieve functies te ontwikkelen en in te kunnen zetten. De Boost-dagen zijn op dit uitgangspunt gebaseerd. Tijdens het programma leren de kinderen meer grip te krijgen op hun eigen welbevinden én dat van de groep. Dit doen we op school; in de gymzaal, op het plein en in de klas.

 

Het dagritme van de Boost-dagen sluit aan bij het dagritme van de klas, onderverdeeld in een aantal blokken:

 

• (Buiten) bewegen (3 x 15 minuten)

• Tijd voor reguliere weektaken zoals eigen schoolwerk (60 minuten)

• Sociaal-emotioneel thema (60 minuten)

• Creatieve verwerkingsvorm (45 minuten)

• Samenwerkopdrachten (3 x 15 minuten)

• (Voor)lezen (2 x 15 minuten)

 

Aan de slag met de voorwaarden voor samen werken, spelen en leren: de Boost-dagen!

Het programma in het kort

Continuïteit voor de klas middels een dagprogramma vol spel, beweging en individuele aandacht. Hierbij komen allerlei facetten van de de kindontwikkeling aan bod en is er aandacht voor de weektaken.

• Keuze uit vier varianten: 5, 10, 15 of 20 weken (1 volledige schooldag naar keuze per week).

• Ervaringsgericht werken aan de Boost-thema’s.

• Afwisseling tussen bewegen, eigen tijd, individuele aandacht en samenwerken.

• Een spel van de week in het thema om zelfstandig de rest van de week te herhalen.

• Regelmatig monitoren we het welbevinden van de kinderen aan de hand van de Kidstool.

• Overdracht naar- en de mogelijkheid tot kennisdeling met het schoolteam.

Programma’s voeren we in afstemming met de school uit:

• Met onze eigen trainer in aanwezigheid van leerkracht of onderwijsassistent.

• Met onze eigen trainer; de Boost-dagen worden door scholen ook ingezet als (tijdelijke) aanvulling van het team.

• Contact maken.

• Wie ben ik?

• Stevig staan.

• Versnellingen.

• Bewegen en rust.

• Rust en ontspanning.

• Emotieregulatie en de thermometer.

• Helpende gedachten.

• Denkkracht.

• Keuzes maken.

• Samen werken aan de sfeer in de klas.

• Grenzen aangeven en respecteren.

• Hulp vragen en initiatief nemen.

• Werken aan persoonlijke thema’s.

• Leefstijl.

• Jezelf presenteren.

Programma’s voeren we in afstemming met de school uit. We starten altijd met een kennismaking en afstemming van de verwachtingen en schooltaken die de Boost-trainer kan oppakken.

• Met onze eigen trainer in aanwezigheid van leerkracht of onderwijs assistent.

• Met onze eigen trainer; de Boost-dagen worden door scholen ook ingezet als (tijdelijke) invulling van het team.

Het programma 'Boost-dagen' is bedoeld voor leerlingen uit groep 3 t/m 8 van het basisonderwijs.

De lessen worden gegeven in de gymzaal of in het speellokaal op jouw school.

Wil je meer weten over de kosten van het programma 'Boost-dagen'? Meld je dan nu aan met het aanmeldformulier en ontvang een persoonlijke offerte met vaste prijs.

De trainers van de Intraverte Academie hebben een relevante HBO-opleiding op het gebied van kind & ontwikkeling afgerond. Naast dat hebben de trainers de interne Boost-opleiding voltooid, waardoor de trainers zich hebben gespecialiseerd in onze Boostprogramma's.

Neem contact op!

Wil je graag meer informatie over de Boostprogramma’s? Of wil je een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op via: 0578 – 215 040 of mail je vraag naar info@intraverteacademie.nl. Op werkdagen wordt er binnen 24 uur contact met je opgenomen.

 

Joanne denkt graag met je mee!

Joanne Beekman

"Alle waardevolle kennis en ervaring die wij in de afgelopen 26 jaar hebben opgedaan binnen de Intraverte praktijk, passen we via de Intraverte Academie toe in een klas of hele school. Zo kunnen we eraan bijdragen dat elk kind met plezier en met zelfvertrouwen naar school gaat. Hoe mooi is dat?!"

- Joanne Beekman | Contactpersoon scholen