Burgerschap - Maatschappij & Jij

Met dit programma wordt er een boost gegeven aan bewust burgerschap van de leerling. De Maatschappij & Jij lessen hebben als rode draad de ontwikkeling van de balans tussen vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Doordat kinderen beter weten waar ze zelf staan, kunnen ze dat als betrokken, weerbare en zelfredzame burgers mee de wereld in nemen.

 

In de wereld om ons heen gebeurt heel veel. Voor kinderen is het daarin heel makkelijk om het contact met zichzelf en hun omgeving te verliezen. Kinderen vormen de maatschappij van de toekomst en de klas is een mini-maatschappij. Het is belangrijk dat kinderen zich de verschillende rollen van een burger leren aannemen en dat kunnen oefenen in de klas. Kinderen leren daardoor wie ze zelf zijn en hoe ze kunnen bijdragen aan de maatschappij.

 

Het programma is onder andere gebaseerd op de International Primary Curriculum (IPC) thema’s, waarin historische en actueel maatschappelijke onderwerpen aan bod komen.

 

Het Maatschappij & Jij programma bestaat uit drie modules die elkaar opvolgen. De tweede en derde module zijn optioneel en kunnen ook op een later moment nog ingezet worden.

Burgerschap

Het programma in het kort

Dit programma geeft een boost aan bewust burgerschap van de leerling met als rode draad de ontwikkeling van de balans tussen vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen.

In Module 1 staat de ontwikkeling van het individu tot bewuste burger centraal. Daarbij gebruiken we de vier burgerschapspijlers.

 

Burgerschapspijlers

• Identiteit –Wie ben ik en wie is de ander?

• Diversiteit –Hoe ga ik om met verschillen?

• Participatie –Hoe doe ik mee?

• Democratie –Hoe doen we het samen?

 

Iedere leerling vult voorafgaand, tijdens en na afloop van de module in het persoonlijke werkboek de online Kidstool in. Deze ondersteunt de inzichtelijkheid van het welbevinden en daarmee de mogelijkheid tot het nemen van regie op de burgerschapspijlers. In de Maatschappij & Jij lessen gebruiken we de actualiteit in de klas, directe omgeving of de grote wereld om de vaardigheden van een bewuste burger aan te leren. De vaardigheden zijn opgebouwd uit de onderwerpen binnen het bekende curriculum van Burgerschap.

 

Bij deze module zit inbegrepen:

• Kennismaking tussen de Maatschappij & Jij begeleider van Intraverte Boost en de leerkracht zodat deze betrokken wordt bij de achtergrond en uitvoering van de module.

• 6 lessen van 1,5 uur waarin de leerkracht meedoet en mee leert.

• Doorlopende afstemming tussen de Maatschappij & Jij begeleider en de leerkracht om in te kunnen spelen op wat er nodig is in de groep.

• Eindevaluatie met de Maatschappij & Jij begeleider, leerkracht en intern begeleider.

• Toegang tot de online Kidstool in dat schooljaar voor iedere deelnemende leerling, leerkracht en intern begeleider zodat het welbevinden en de mogelijkheid tot het nemen van regie op de burgerschapspijlers ook na de Maatschappij & Jij lessen inzichtelijk kan blijven.

In Module 2 heeft de klas 9 weken de tijd om samen een bijdrage te doen aan de maatschappij. Klein of groot, dat maakt niet uit, maar democratie staat centraal. Het WereldWeb wordt hier ingezet om op een democratische manier samen te bepalen welk steentje ze willen bijdragen. Hierbij kan worden gekozen uit de zeven thema’s die door kinderen wereldwijd zijn benoemd als prioriteiten voor de wereld van later.

 

Samen kiezen de leerlingen één thema en bepalen met elkaar wat hun doel is op het gebied van dit thema. Dat is de gezamenlijke intentie. Die intentie gaan ze samen realiseren en de vaardigheden uit module 1 worden daarbij in de praktijk gebracht. Dit doen ze onder begeleiding van de leerkracht, met ondersteuning van de Maatschappij & Jij begeleider van Intraverte Boost.

 

Bij deze module zit inbegrepen:

• Doorlopende afstemming en contact tussen de Maatschappij & Jij begeleider van Intraverte Boost en de leerkracht zodat deze ondersteund wordt als begeleider van deze module.

• 3 klassikale momenten van 1 uur waar de Maatschappij & Jij begeleider bij aanwezig is, de leerkracht ondersteunt en vaardigheden uit module 1 opfrist waar nodig.

In deze module wordt de leerkracht opgeleid tot Maatschappij & Jij begeleider. Bij deze module zit inbegrepen:

 

• 5 sessies van 1,5 uur voor de leerkracht om daarin vaardig te worden als Maatschappij & Jij begeleider.

• Voldoende Maatschappij & Jij lesmateriaal om de Maatschappij & Jij lessen te kunnen geven aan 60 leerlingen.

• Toegang tot de online Kidstool gedurende één schooljaar voor 60 leerlingen.

 

Uitbreiding van de toegang tot de online Kidstool en aanschaf van extra lesmaterialen is en blijft mogelijk. Evenals een opfrisdagdeel voor de leerkracht. Zo kan de leerkracht blijvend worden ingezet als Maatschappij & Jij begeleider binnen de school.

 

*Deze module is de opvolger van de eerste twee modules en heeft als voorwaarde dat de leerkracht in ieder geval bij module 1 heeft meegedaan met zijn/haar klas. 

De kaders en lessen van het Maatschappij & Jij programma staan vast, dat is waar wij voor staan en voor gaan. De mogelijkheid om de Maatschappij & Jij lessen toe te passen op een kleinere of grotere groep leerlingen uit dezelfde of verschillende klas(sen) is er wel. Het programma zoals hier beschreven is bedoeld voor de midden- en bovenbouw. Er is ook een variant beschikbaar voor de onderbouw. Graag bekijken we daarom samen de mogelijkheden die passend zijn binnen jullie school. Plan via onderstaand contactformulier vrijblijvend een kennismakingsgesprek in!

Het programma 'Burgerschap - Maatschappij & Jij' is bedoeld voor leerlingen uit groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs, maar ook voor klassen van het voorgezet onderwijs. 

De lessen worden gegeven in de gymzaal of in het speellokaal op jouw school.

Wil je meer weten over de kosten van het programma 'Burgerschap - Maatschappij & Jij'? Meld je dan nu aan met het aanmeldformulier en ontvang een persoonlijke offerte met vaste prijs.

De trainers van de Intraverte Academie hebben een relevante HBO-opleiding op het gebied van kind & ontwikkeling afgerond. Naast dat hebben de trainers de interne Boost-opleiding voltooid, waardoor de trainers zich hebben gespecialiseerd in onze Boostprogramma's.

Neem contact op!

Wil je graag meer informatie over de Boostprogramma’s? Of wil je een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op via: 0578 – 215 040 of mail je vraag naar info@intraverteacademie.nl. Op werkdagen wordt er binnen 24 uur contact met je opgenomen.

 

Joanne denkt graag met je mee!

Joanne Beekman

"Alle waardevolle kennis en ervaring die wij in de afgelopen 26 jaar hebben opgedaan binnen de Intraverte praktijk, passen we via de Intraverte Academie toe in een klas of hele school. Zo kunnen we eraan bijdragen dat elk kind met plezier en met zelfvertrouwen naar school gaat. Hoe mooi is dat?!"

- Joanne Beekman | Contactpersoon scholen