Sociaal emotionele ontwikkeling en vaardigheden (SEOV) - Dé basis!

We zien om ons heen dat het aantal kinderen met ongelukkige, sombere en eenzame gevoelens toeneemt. Dit heeft invloed op het individuele welzijn en de groepsdynamica, bijvoorbeeld in een klas. Eén van de oorzaken daarvan is dat kinderen het contact met anderen in sommige situaties lastig vinden en als uitdaging ervaren.

 

Door stil te staan bij en te focussen op de sociaal emotionele ontwikkeling kunnen kinderen zich het samenspel tussen emotie, gedrag en omgeving eigen maken. Contact maken en houden met zichzelf en de ander wordt daardoor vanzelfsprekend. Kinderen raken door het contact lekkerder in hun vel en komen daardoor optimaal tot het leren van cognitieve vaardigheden zoals rekenen, schrijven en taal.

 

Programma voor de onderbouw

Met dit programma wordt er een boost gegeven aan de basis voor sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen voor nu en in de toekomst. Het programma voorziet in de bouwstenen en vaardigheden die van belang zijn voor kinderen om zich op eigen kracht sociaal emotioneel te ontwikkelen en om met zelfvertrouwen uitdagingen aan te gaan.

Het programma in het kort

Dit programma geeft een boost aan de basis voor sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen voor nu en later en voorziet in de bouwstenen en vaardigheden die van belang zijn voor kinderen om op eigen kracht en met zelfvertrouwen uitdagingen aan te gaan.

In de SEOV lessen laten we de volgende vaardigheden aansluiten op de ontwikkeling van het individu waardoor er een duurzame groei ontstaat:

• Wie ben ik?

• Hoe kan ik contact maken, houden en volhouden met mezelf en de ander?

• Hoe kan ik zeggen wat ik denk, voel en wil?

• Hoe kan ik mijn emoties en gevoelens leren kennen en er mee om gaan?

 

De werkvormen in de lessen zijn vanuit het bio-psychosociale model gericht op het leren via ervaren, bewust worden én bewegen. Iedere les geven de leerlingen zelfstandig of gezamenlijk aan hoe ze zich op dat moment voelen. Dit doen ze aan de hand van het Weermannetje, een simpele en speelse manier om het welbevinden op dat moment in kaart te brengen.

Module 1 bestaat uit:

• Kennismaking tussen de SEOV begeleider van de Intraverte Academie en de leerkracht zodat deze betrokken wordt bij de achtergrond en uitvoering van de module.

• 9 klassikale lessen van 1 uur waarin de leerkracht meedoet en mee leert.

• Doorlopende afstemming tussen SEOV begeleider en de leerkracht om in te kunnen spelen op wat er nodig is in de groep.

• Eindevaluatie met de SEOV begeleider, leerkracht en intern begeleider.

Module 2 bestaat uit:

• In deze module wordt de leerkracht opgeleid tot SEOV begeleider:

• 5 sessies van 1,5 uur voor de leerkracht om daarin vaardig te worden als SEOV begeleider.

• Voldoende SEOV lesmateriaal om de SEOV lessen te kunnen geven aan 60 leerlingen.

• Aanschaf van extra lesmaterialen is en blijft mogelijk, evenals een opfrisdagdeel voor de leerkracht. Zo kan de leerkracht blijvend worden ingezet als SEOV begeleider binnen de school.

 

* Deze module is de opvolger van de eerste module en heeft als voorwaarde dat de leerkracht aan module 1 heeft meegedaan met zijn/haar klas.

De bouwstenen die in dit programma aan bod komen zorgen samen voor de ontwikkeling van het sociaal en emotioneel functioneren. De effectiviteit van deze bouwstenen is meermaals bewezen in verschillende wetenschappelijke onderzoeken.

 

De bouwstenen zijn als volgt:

• Neutraal kunnen waarnemen van jezelf en de situatie.

• Rust momenten kunnen toepassen.

• Kunnen remmen in gedrag en handelen.

Het programma onderscheidt zich van andere programma’s doordat het, naast het aanleren van vaardigheden, een fundamentele impuls geeft aan de duurzame ontwikkeling van kinderen.

 

Dit programma ondersteunt daarbij in:

• Vergroting van het inzicht in het welbevinden en omgaan met spanning en emotie.

• Regie leren nemen over het eigen welbevinden en respect voor ieders eigen manier hierin. Versterken van de basis om optimaal eigen talenten en persoonlijkheid te kunnen ontwikkelen.

• Ervaringen opdoen in het samenwerken en functioneren als groep.

De kaders en lessen van het SEOV programma staan vast, dat is waar wij voor staan en voor gaan. De mogelijkheid om de SEOV lessen toe te passen op een kleinere groep leerlingen uit dezelfde of verschillende klas(sen) is er wel. Het programma zoals hier beschreven is bedoeld voor de onderbouw. Er is ook een variant beschikbaar voor de midden- en bovenbouw. Graag bekijken we daarom samen de mogelijkheden die passend zijn binnen jullie school. Plan via onderstaand contactformulier vrijblijvend een kennismakingsgesprek in!

Het programma 'Sociaal Emotionele Ontwikkeling en Vaardigheden (SEOV) - Dé Basis!' is bedoeld voor leerlingen uit groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs, maar ook voor klassen van het voorgezet onderwijs. 

De lessen worden gegeven in de gymzaal of in het speellokaal op jouw school.

Wil je meer weten over de kosten van het programma 'Sociaal Emotionele Ontwikkeling en Vaardigheden (SEOV) - Dé Basis!'? Meld je dan nu aan met het aanmeldformulier en ontvang een persoonlijke offerte met vaste prijs.

De trainers van de Intraverte Academie hebben een relevante HBO-opleiding op het gebied van kind & ontwikkeling afgerond. Naast dat hebben de trainers de interne Boost-opleiding voltooid, waardoor de trainers zich hebben gespecialiseerd in onze Boostprogramma's.

Neem contact op!

Wil je graag meer informatie over de Boostprogramma’s? Of wil je een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op via: 0578 – 215 040 of mail je vraag naar info@intraverteacademie.nl. Op werkdagen wordt er binnen 24 uur contact met je opgenomen.

 

Marlies denkt graag met je mee!

Marlies IJzerman

"Vanuit mijn jarenlange ervaring in het onderwijs werk ik nu als verbindende factor tussen zorg en onderwijs. Ik denk graag met je mee over het welzijn van leerlingen en hoe onze programma’s aan kunnen sluiten bij wat jij wil bereiken in jouw school."

- Marlies IJzerman | Contactpersoon scholen