Positieve groepssfeer: Maak een goede start in de Zilveren Weken

Positieve groepssfeer: Maak een goede start in de Zilveren Weken

-

Het nieuwe jaar is aangebroken, en daarmee starten de ‘Zilveren Weken‘, een cruciale periode die volgt op de feestelijke viering van het begin van 2024. Bij de Intraverte Academie begrijpen we dat deze weken van essentieel belang zijn voor het creëren van een positieve groepssfeer en het bevorderen van effectief contact in de klas.

De Zilveren Weken: Een nieuw begin

Net zoals de bekende Gouden Weken, markeren de Zilveren Weken de periode na langere schoolvakanties, zoals de zomer- en kerstvakantie. Het is een tijd waarin het proces van groepsvorming opnieuw plaatsvindt. Leerlingen tasten af, ontdekken elkaars plek en rol binnen de groep, en leggen zo de basis voor een samenhangende en ondersteunende leeromgeving. Een positieve groepssfeer is van onschatbare waarde voor een plezierige schoolervaring en optimaal executief functioneren.

 

Hoewel we hopen dat dit proces soepel verloopt, begrijpen we dat veranderingen in groepssamenstelling gedurende het schooljaar aandacht en tijd vereisen. Het oer-brein test voortdurend de veiligheid en het gevoel van erbij horen. Het wel of niet bij de groep horen heeft aanzienlijke invloed op het executief functioneren van leerlingen.

Het belang van positieve groepssfeer

Een positieve groepssfeer draagt bij aan een harmonieuze leeromgeving waarin elke leerling kan floreren. Het creëert een atmosfeer waarin rust heerst en ruimte ontstaat voor persoonlijke groei. Bij de Intraverte Academie begrijpen we het belang van deze fase in de groepsvorming en daarom presenteren we met trots ons Kickstart programma.

Kickstart Programma: Bewegen en ervaren

Het Kickstart programma is ontworpen om deze cruciale fase van groepsvorming te ondersteunen door beweging en ervaring centraal te stellen. Het gaat verder dan traditionele methoden en bevordert niet alleen het contact met het eigen lichaam, maar legt ook de basis voor veiligheid en verbondenheid met anderen. Kickstart biedt leerlingen de kans om te gedijen en draagt bij aan een positieve sfeer in de groep.

Ervaringen met Kickstart

“Wij als leerkrachten vonden de lessen heel erg leuk en de kinderen vonden dit ook. Wij merken dat de onderlinge band tussen de leerlingen verbeterd is en er heerst nu een positieve groepssfeer. Er wordt minder op elkaar gereageerd, conflicten worden bewuster opgelost en de leerlingen helpen elkaar meer.”Kindcentrum Talma, Rotterdam

Dit testimonium weerspiegelt de positieve impact van het Kickstart programma op scholen. Bij de Intraverte Academie geloven we in de kracht van beweging en ervaring om een blijvende en positieve invloed te hebben op de groepsvorming en de groepssfeer.

Geef jezelf en je leerlingen de kans om te gedijen en te bloeien in een omgeving die veilig, ondersteunend en positief is. De Zilveren Weken zijn het perfecte moment om deze investering te doen en een solide basis te leggen voor een succesvol schooljaar.

Helft van de jeugd-hulpvragen oplossen? ‘Kinderen moeten meer samen spelen’

Helft van de jeugd-hulpvragen oplossen? 'Kinderen moeten meer samen spelen'

-

Spelletjes waarbij kinderen veel bewegen hebben een grote invloed op hun leven, nu én later. Dat stelt Koos Stienstra in het boek ‘ALLES op het SPEL‘. “Wat je fysiek doet, doet ook van alles met je psyche”, vertelt Stienstra bij Spraakmakers. Het zou zelfs zoveel invloed hebben dat we de jeugd-hulpvragen met 50% zouden kunnen verminderen wanneer kinderen vaker bewegingsspelletjes doen.

Schermtijd

Tikkertje, buskruid, Annamaria Koekoek en ga zo maar door. Kinderen speelden erop los, maar inmiddels wordt er steeds meer tijd doorgebracht achter een scherm. “Je ziet dus dat daar een verband is”, zegt Stienstra. “Waar de schermtijd enorm omhoog is gegaan en gewone speeltijd enorm is afgenomen, is tegelijkertijd het aantal kinderen met een zorg- en ondersteuningsbehoefte geëxplodeerd.”


Vaardigheden

Het is niet alleen bewegen wat er bij spelen komt kijken. Kijk maar naar tikkertje. “Dan gaat het om stilstaan, je omgeving scannen en daarop reageren en vervolgens doorgaan”, zegt Stienstra. “Dat is een vaardigheid die je als jong kind moet ontwikkelen en ook nodig hebt in heel veel andere situaties.”

Problemen

Ontwikkelingspyscholoog Marielle Balledux ziet er wel wat in: “Ik denk dat bewegen op alle ontwikkelingsgebieden een heel goede invloed heeft.” Balledux pleit ook voor meer bewegingsspelletjes. “Als kinderen meer de ruimte krijgen om te bewegen en om te spelen, zorgt dat ervoor dat ze lekkerder in hun vel zitten. Uiteindelijk zal dat zeker invloed hebben op hoe het ook later met hen gaat en op de eventuele ontwikkeling van problemen die ze niet aankunnen.”

Spierkracht

Stienstra wijst ook naar de vele kinderen die bijvoorbeeld naar school gebracht worden in plaats van dat ze zelf fietsen. “Dat betekent dat al deze kinderen met veel minder spierkracht naar school komen. Een aantal spieren zijn belangrijk om rechtop te kunnen zitten en heel veel kinderen hebben die spieren niet ontwikkeld. Dat frustreert en dan ga je afwijkend gedrag vertonen”, aldus Stienstra. “We weten allemaal dat er meer gespeeld moet worden”, concludeert Stienstra.

Verbinding in de klas – spelenderwijs contact maken

Verbinding in de klas - spelenderwijs contact maken

-

Een positieve en gezellige sfeer in de klas legt de basis voor plezierig naar school gaan en heeft directe invloed op de leerprestaties. Bij de Intraverte Academie hechten we veel waarde aan het creëren van verbinding in de klas, en daarom nodigen we je uit voor ons boeiende Webinar: ‘Verbinding in de klas begint met contact: ervaren en vaardigheden.’

Belang van gezelligheid in de klas

Het belang van een goede sfeer in de klas kan niet worden overschat. Wanneer leerlingen en leerkrachten zich veilig en verbonden voelen, wordt niet alleen het welbevinden vergroot, maar ook de leerprestaties verbeterd. Een klasomgeving die als onveilig of afstandelijk wordt ervaren, kan aanzienlijke gevolgen hebben voor het welzijn van zowel leerlingen als leerkrachten. Het opbouwen van een positieve sfeer begint met het maken van contact: met jezelf, met anderen en het gevoel hebben dat je deel uitmaakt van de groep.

 

Spelenderwijs contact maken

In ons aankomende Webinar willen we je laten zien hoe het opbouwen van verbinding in de klas op een speelse en interactieve manier kan worden bereikt. We geloven dat spel een krachtig middel is om contact te maken, niet alleen tussen leerlingen maar ook tussen leerkrachten en leerlingen. Door op een speelse wijze te communiceren en samen te werken, ontstaat er een positieve dynamiek die de basis vormt voor een veilige en stimulerende leeromgeving.

Webinar: ‘Verbinding in de klas begint met contact: ervaren en vaardigheden’

Wil je ontdekken hoe je op een speelse manier verbinding kunt creëren in de klas? Schrijf je dan in voor ons Webinar op 29 november om 16:00 – 16:30 uur. Dit Webinar is niet alleen bedoeld voor leerkrachten die streven naar een positieve sfeer in de klas, maar ook voor iedereen die betrokken is bij het onderwijsproces en gelooft in de kracht van verbinding.

 

Laten we samen werken aan een klasomgeving waarin verbinding en plezier centraal staan, en waar iedereen zich gezien en gehoord voelt!

De kracht van samen spelen

De kracht van samen spelen

-

Het belang van spelen in de ontwikkeling van kinderen kan niet genoeg benadrukt worden. Bij de Intraverte Academie geloven we sterk in de kracht van spel en willen we je uitnodigen voor ons inspirerende Webinar: ‘Alles op het spel: waarom spelen zo cruciaal is in de ontwikkeling.’

Spelen voor ontspanning en ontwikkeling

Spelen is niet alleen leuk, het is ook een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van kinderen. Het bevordert niet alleen ontspanning, maar heeft ook een positieve invloed op diverse aspecten van de algehele ontwikkeling. De executieve functies, die verantwoordelijk zijn voor het sturen en controleren van gedrag, worden positief beïnvloed door beweging. En het beste van alles? Spelen is voor iedereen toegankelijk, ongeacht leeftijd of achtergrond.

De kracht van klassieke spellen

In ons aankomende Webinar richten we ons specifiek op de waarde van klassieke spellen zoals tikkertje, verstoppertje en hutten bouwen. Deze eenvoudige, maar effectieve activiteiten bevorderen niet alleen de fysieke gezondheid, maar dragen ook bij aan de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. We willen laten zien hoe deze klassieke spellen niet alleen leuk zijn, maar ook educatief en stimulerend kunnen zijn.

Voor leerkrachten én ouders

Ons Webinar is niet alleen gericht op leerkrachten en IB’ers, maar ook op ouders die een actieve rol willen spelen in de ontwikkeling van hun kinderen. We geloven dat de kracht van spel zich niet beperkt tot de schoolomgeving, maar ook een waardevolle aanvulling kan zijn op de thuisomgeving.

Samen spelen met plezier en motivatie

Door de waarde van klassieke spellen te benadrukken, willen we leerkrachten en ouders inspireren om samen met kinderen te spelen. Spelen is niet alleen een activiteit. Het is een middel om verbinding te maken, plezier te hebben en motivatie te vergroten. Samen spelen creëert een omgeving waarin leren en ontwikkelen samenkomen op een natuurlijke en plezierige manier.

 

Webinar: ‘Alles op het spel: waarom spelen zo cruciaal is in de ontwikkeling’

Benieuwd naar hoe spelen een cruciale rol kan spelen in de ontwikkeling van kinderen? Schrijf je dan in voor ons Webinar op 28 november om 20:00 – 20:30 uur of 30 november om 16:00 – 16:30 uur.

Of je nu een leerkracht bent die nieuwe inspiratie zoekt voor in de klas, een IB’er die de link tussen spel en ontwikkeling wil versterken, of een ouder die samen met zijn kinderen de kracht van spel wil ontdekken – dit Webinar is voor jou.

Knutselen als helend medicijn voor stress

Knutselen als helend medicijn voor stress

-

Het einde van het jaar brengt vaak gezelligheid met zich mee, maar helaas ook de nodige stress. De feestdagen kunnen een uitdaging zijn, zowel voor volwassenen als kinderen. Bij de Intraverte Academie begrijpen we dat het essentieel is om rust te vinden te midden van alle drukte. Daarom willen we je uitnodigen voor ons aankomende Webinar: ‘Van Sint stress tot sluimerende stress: hoe bewaar je de rust.’

Floreren door rust

In onze moderne samenleving, die wordt gekenmerkt door snelheid en constante prikkels, is het vinden van rust een ware kunst. Vooral tijdens de feestdagen, wanneer er vaak veel op ons afkomt, is het cruciaal om momenten van ontspanning te creëren. Het buitenleven wordt steeds minder aantrekkelijk met het natte, donkere en koude weer, waardoor de behoefte aan innerlijke rust des te belangrijker wordt.

Kinderen en sluimerende stress

Niet alleen volwassenen ervaren stress tijdens deze periode. Kinderen, soms onbewust, dragen ook de last van sluimerende stress met zich mee. Zorgen over vrede, klimaat en andere grote maatschappelijke thema’s kunnen ongemerkt hun weg vinden naar het bewustzijn van de jongsten onder ons.

Knutselen als medicijn

Eén van de methoden die we aanbevelen om met stress om te gaan, is het werken met je handen. Handenarbeid heeft een bijzonder helend effect en kan transformeren tot een krachtig medicijn tegen stress. In ons aankomende 

Webinar delen we talloze voorbeelden van hoe knutselen een therapeutische activiteit kan worden. Of het nu gaat om het maken van kleine kunstwerken, ambachtelijke projecten of gewoonweg het genieten van creatieve bezigheden, knutselen biedt een uitstekende uitlaatklep voor stress.

Webinar: ‘Van Sint stress tot sluimerende stress: hoe bewaar je de rust’

Tijdens ons Webinar ‘Van Sint stress tot sluimerende stress: hoe bewaar je de rust’ willen we jou inspireren en praktische tools bieden om met stress om te gaan. We delen niet alleen inzichten over volwassenen, maar besteden ook aandacht aan het welzijn van kinderen en hoe knutselen een positieve impact kan hebben op hun mentale gezondheid.


Wil je ontdekken hoe knutselen een waardevolle toevoeging kan zijn aan je ontspanningsroutine, zowel voor jou als voor de kinderen? Schrijf je dan in voor ons Webinar op 27 november om 16:00 – 16:30 uur.

De Week van de Motoriek 2023

De week van de motoriek 2023

-

Maandag 6 november is het zover: alweer de vierde editie van de Week van de Motoriek. Professionals die zich bezighouden met sport en bewegen vanuit bijvoorbeeld het onderwijs, de zorg of gemeenten kunnen van 6 tot en met 9 november opnieuw deelnemen aan een live event en verschillende webinars. Dit jaar staat de week in het teken van: ‘Stimuleer een leven lang sporten en bewegen’. Voldoende bewegen is belangrijk voor iedereen, van jong tot oud. Jonge kinderen hebben voldoende en veelzijdig bewegen nodig voor een gezonde ontwikkeling. Bij volwassenen helpt bewegen ons fit en gezond te houden en vitaal ouder te worden.

Kenniscentrum Sport & Bewegen duikt samen met partners uit onderzoek, beleid en praktijk in het thema via een uiteenlopend programma. Inspirerende voorbeelden, nieuwe inzichten en praktische tips brengen professionals weer een stap verder in het stimuleren van een leven lang sporten en bewegen.

Het programma
Maandagmiddag 6 november wordt de Week van de Motoriek afgetrapt met ‘Week van de Motoriek: Live!’ een fysiek evenement bij Hal 22 in Utrecht. Onder leiding van Suse van Kleef komen de onderwerpen mentale gezondheid en physical literacy aan bod. Het event is gericht op beleidsmakers en – medewerkers en inspireren en verbinden staan deze middag centraal. Vanaf dinsdag ligt de focus op de praktijk en kunnen professionals in sport en bewegen een zevental webinars volgen. Deze webinars bieden verdieping en een praktische vertaalslag op de thema’s levensfases, leefomgeving en kansengelijkheid.

Professionals kunnen zich zowel voor het live event aanmelden als voor een of meerdere webinars, alles is gratis te volgen.

Voor wie is de Week van de Motoriek interessant?

Voor professionals vanuit praktijk, beleid en onderzoek in de sectoren sport en bewegen, onderwijs, zorg en welzijn, kinderopvang en gemeente. Kortom, een breed scala aan deskundigen die affiniteit hebben met sport en bewegen in het kader van een gezonde leefstijl.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie over de Week van de Motoriek, inhoud van de webinars en de mogelijkheid om aan te melden voor het event  ‘Week van de Motoriek: Live!’, klik op de button hieronder.

Explosie van schermtijd oorzaak van explosieve groei jeugdzorg en ondersteuning

Explosie van schermtijd oorzaak van explosieve groei jeugdzorg en ondersteuning

-

Hoe gericht spelen de zorgbehoefte onder kinderen en jongeren kan halveren

De grote groei van het aantal uren dat kinderen kijken naar een beeldscherm is de hoofdoorzaak van de stijgende vraag naar ondersteuning en zorg voor de jeugd. Dat stellen de auteurs van het boek ‘ALLES op het SPEL. De uurtjes die kinderen voor tv, telefoon of spelcomputer hangen gaan ten koste van de tijd die over is voor het fysieke spel. En hoe minder er fysiek wordt gespeeld, hoe meer problemen kinderen ervaren. Gelukkig is hier wat aan te doen. Gericht spel kan de vraag naar zorg en ondersteuning halveren.

Meer spelen is beter leren

Spel is belangrijk voor kinderen. Het zorgt niet alleen voor een goede conditie en een goede motoriek, maar het jaagt ook de ontwikkeling van de hersenen aan en stimuleert het zenuwstelsel. Lichaamsbeweging bevordert de groei en de onderlinge verbinding van neuronen. Dit helpt daarmee ook het latere leren.

De relatie tussen een gebrekkige motorische ontwikkeling en leer- en gedragsproblemen is helaas onderbelicht. Meer schermtijd voor kinderen betekent minder speeltijd. Ook op school is de kwaliteit van het bewegingsonderwijs afgenomen. Tot 1985 werd PABO-studenten nog geleerd dat er een verband bestond tussen beter bewegen en beter leren. Onderzoek toonde dit verband de afgelopen jaren steeds opnieuw aan.

Louis van Gaal – voormalig sportleraar en voetbaltrainer

“Laat kinderen spelen en bewegen, laat ze plezier hebben en zie hoe ze zich ontwikkelen tot sterke, gezonde, en gelukkige individuen. Dat is de sleutel tot een veelbelovende toekomst. De schrijvers van dit boek laten zien dat dit bereikbaar is voor ieder kind.”

Vraag naar zorg en ondersteuning jeugd kan worden gehalveerd

De vraag naar ondersteuning en zorg voor kinderen steeg de afgelopen jaren explosief. In vijftien jaar verviervoudigde de vraag naar jeugdzorg. Gericht spelen met behulp van de spellen uit het boek ‘ALLES op het SPEL’ kan deze vraag halveren. Het boek geeft mooie voorbeelden van hoe spel kinderen er weer bovenop hielp en hoe hun problemen verdwenen als sneeuw voor de zon.

Het boek geeft vijftien redenen waarom spelen belangrijk is. Het leert ouders en leerkrachten op een toegankelijke manier vijftien spellen die de belangrijke neuromotorische ontwikkeling stimuleren. Zo worden de taken op school makkelijker, de sociaal- emotionele ontwikkeling geholpen en nemen gedragsproblemen af.

Ingrid Bunnik, Koos Stienstra en Inger Kuilenburg – ALLES op het SPEL, een gamechanger voor de ontwikkeling van kinderen?

De auteurs zijn initiatiefnemers van Intraverte, een landelijk werkende praktijk voor kinderen en jongeren met hulpvragen op het gebied van gedrag en bewegen. Met dit boek laten ze het maatschappelijk belang prevaleren boven het belang van hun zorgpraktijk.

Rijping in de klas en bij kinderen: Hoe leerkrachten kunnen helpen

Rijping in de klas en bij kinderen: Hoe leerkrachten kunnen helpen

-

Rijping is een proces dat zich zowel bij kinderen als in de klas afspeelt. Het begrijpen van dit fenomeen en hoe leerkrachten kunnen helpen, is essentieel voor een optimale leeromgeving.

Rijping is een intrigerend concept dat zowel bij kinderen als in het klaslokaal een cruciale rol speelt. Het begrip van rijping en de manieren waarop leerkrachten dit proces kunnen ondersteunen, is van groot belang voor de educatieve wereld. In dit artikel duiken we dieper in op rijping, de invloed ervan op kinderen en in de klas, en hoe leerkrachten kunnen bijdragen aan de optimale ontwikkeling van hun leerlingen.

Rijping bij kinderen

Rijping bij kinderen verwijst naar het natuurlijke proces van groei en ontwikkeling dat zich voordoet gedurende hun jeugdjaren. Het omvat fysieke, cognitieve, emotionele en sociale veranderingen. Elke fase van een kinds leven brengt nieuwe mijlpalen en uitdagingen met zich mee. Het begrijpen waar een kind in zijn of haar rijpingsproces zich bevindt, is van essentieel belang voor leerkrachten.

Het besef dat kinderen zich in verschillende ontwikkelingsfasen bevinden, stelt leerkrachten in staat om lesplannen en pedagogische benaderingen aan te passen aan de behoeften van de leerlingen. Dit inzicht helpt ook bij het stellen van realistische verwachtingen en het bevorderen van een positieve leeromgeving waarin kinderen kunnen gedijen.

Rijping in de klas

Rijping manifesteert zich niet alleen bij individuele kinderen, maar ook in de dynamiek van de klas. Klasgenoten kunnen zich in verschillende stadia van ontwikkeling bevinden en reageren anders op lesmateriaal en interacties. Leerkrachten spelen een cruciale rol in het beheren van deze diversiteit en het creëren van een inclusieve omgeving waarin elke leerling kan gedijen.

Dit omvat het aanbieden van gedifferentieerd onderwijs, waarbij leerkrachten de instructie afstemmen op de individuele behoeften van de leerlingen. Het begrijpen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen helpt ook bij het bevorderen van positieve relaties en het oplossen van conflicten in de klas.

Hoe leerkrachten kunnen helpen

Leerkrachten hebben de mogelijkheid om een positieve invloed uit te oefenen op zowel de rijping van individuele kinderen als de klas als geheel. Hier zijn enkele strategieën die leerkrachten kunnen toepassen:

• Observeren en begrijpen: Leerkrachten moeten de ontwikkelingsfasen van kinderen begrijpen en individuele behoeften herkennen. Dit omvat het observeren van gedrag, prestaties en interacties.

• Gedifferentieerd onderwijs: Pas de lesmethoden aan op basis van de behoeften en capaciteiten van de leerlingen. Bied extra ondersteuning aan waar nodig en stimuleer uitdaging voor meer gevorderde leerlingen.

• Emotionele steun: Creëer een veilige en ondersteunende klasomgeving waarin kinderen zich kunnen uiten en zich emotioneel kunnen ontwikkelen.

• Samenwerking met ouders: Werk samen met ouders om de ontwikkeling van kinderen te ondersteunen en informatie uit te wisselen over de voortgang.

 

‘Ontspannend leren’

Het begrijpen van rijping en hoe leerkrachten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen is van cruciaal belang. Een programma dat deze principes integreert en zich richt op ontspannen leren, is ons programma ‘Ontspannend leren‘. De naam zegt het al.

Dit programma biedt leerkrachten de tools en vaardigheden om een ontspannen leeromgeving te creëren waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door de nadruk te leggen op rijping en welbevinden, ondersteunt het programma ‘Ontspannend leren’ de groei van leerlingen op zowel cognitief als emotioneel niveau.

Rijping is een doorlopend proces dat een diepgaande invloed heeft op zowel individuele leerlingen als de klas als geheel. Door bewust te zijn van dit proces en actief bij te dragen aan een positieve leeromgeving, kunnen leerkrachten het potentieel van elke leerling ten volle benutten.

Als je wilt ontdekken hoe ons programma kan bijdragen aan de rijping en ontwikkeling van je leerlingen, bezoek dan de programmapagina voor meer informatie. Samen kunnen we werken aan een gezonde, stimulerende leeromgeving voor onze kinderen!

Lichaamsgericht werken: De sleutel tot een harmonieuze klasomgeving

Lichaamsgericht werken: De sleutel tot een harmonieuze klasomgeving

-

In het dynamische en veeleisende landschap van het onderwijs is het van essentieel belang om verschillende benaderingen te verkennen om het welbevinden en de ontwikkeling van leerlingen te bevorderen. Eén van deze benaderingen is lichaamsgericht werken, een methodologie die zich richt op het begrijpen en betrekken van het lichaam als een integraal onderdeel van het leerproces. In dit artikel zullen we dieper ingaan op wat lichaamsgericht werken inhoudt en waarom het zo waardevol kan zijn voor leerkrachten in het basis- en middelbaar onderwijs.

Lichaamsgericht werken is een benadering die de relatie tussen lichaam en geest erkent en benut om het leren, het welbevinden en de emotionele veerkracht van leerlingen te ondersteunen. Het gaat erom het lichaam te betrekken als een bron van informatie en hulpmiddel voor zelfregulatie, leren en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Voordelen voor Leerkrachten

Lichaamsgericht werken biedt tal van voordelen voor leerkrachten. Het kan helpen om de eigen stressniveaus te verminderen en een gevoel van kalmte en evenwicht te creëren, wat essentieel is in een uitdagende onderwijsomgeving. Door regelmatig mindfulness- of ademhalingsoefeningen te doen, kunnen leerkrachten hun eigen welzijn verbeteren en beter omgaan met stressvolle situaties.

Bovendien kan lichaamsgericht werken leerkrachten helpen om meer verbinding te maken met hun leerlingen. Het bevordert empathie en begrip voor de behoeften van individuele leerlingen, wat kan leiden tot een positievere relatie tussen leerkracht en leerling. Door bijvoorbeeld beweging te integreren in de klas, kunnen leerkrachten een gevoel van gemeenschap en samenwerking cultiveren.

Lichaamsgerichte praktijken kunnen worden gebruikt als hulpmiddelen voor zelfregulatie. Je kunt dan leren hoe je je eigen emoties beter kunt beheren en hoe je model kunt staan voor je leerlingen over hoe ze met moeilijke gevoelens omgaan. Dit kan bijdragen aan een positief leerklimaat waarin leerlingen zich veilig en ondersteund voelen.

Voordelen voor leerlingen

Het toepassen van lichaamsgericht werken in de klas heeft ook tal van voordelen voor leerlingen. Eén van de belangrijkste voordelen is de verbetering van de concentratie en het aandachtsvermogen. Door te bewegen, kunnen leerlingen leren om zich beter te focussen op hun taken, wat hun leerprestaties ten goede komt.

Bovendien kan lichaamsgericht werken bijdragen aan het verminderen van stress en angst bij leerlingen. De druk en verwachtingen in het onderwijs kunnen soms overweldigend zijn voor leerlingen, en het aanleren van ontspanningstechnieken kan hen helpen om beter om te gaan met deze stressoren.

Een ander voordeel van lichaamsgericht werken is het bevorderen van sociaal-emotionele vaardigheden. Door middel van groepsactiviteiten kunnen leerlingen leren om samen te werken, empathie te ontwikkelen en conflicten op een gezonde manier op te lossen. Dit draagt bij aan een positieve klasomgeving waarin respect en begrip centraal staan.

Het ‘Klas en klimaat’ programma

Voor leerkrachten die dieper in willen gaan op lichaamsgericht werken en de positieve impact ervan in hun klaslokaal willen maximaliseren, bieden we het programma ‘Klas en klimaat’ aan. Dit programma biedt een diepgaande training in lichaamsgericht werken en geeft leerkrachten de tools en kennis die ze nodig hebben om deze benadering effectief te implementeren in hun onderwijspraktijk.

Met ‘Klas en klimaat’ kunnen leerkrachten:

• Leerlingen ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfregulatievaardigheden.

• De klasdynamiek verbeteren en een positief leerklimaat creëren.

• Stress verminderen, zowel bij zichzelf als bij hun leerlingen.

• De relatie met hun leerlingen versterken.

Door het integreren van lichaamsgericht werken in de klas, kunnen leerkrachten een blijvende impact hebben op de ontwikkeling en het welzijn van hun leerlingen. Wil je meer weten over het ‘Klas en klimaat’ programma en hoe het jouw onderwijspraktijk kan verrijken? Klik dan op de button hieronder voor meer informatie.

Laten we samenwerken om een positieve verandering te brengen in jouw klaslokaal, én het welbevinden van jouw leerlingen te bevorderen met lichaamsgericht werken!

Welbevinden tijdens de Gouden Weken: bouw aan een sterke groep voor een succesvol schooljaar

Welbevinden tijdens de Gouden Weken: bouw aan een sterke groep voor een succesvol schooljaar

-

Een nieuw schooljaar is als een blanco bladzijde vol mogelijkheden. Als leerkracht, schooldirecteur, of een dergelijke schoolprofessional is het van cruciaal belang om een sterke basis te leggen voor het welbevinden van leerlingen. De Gouden Weken bieden een unieke gelegenheid om een positieve en inclusieve groep te creëren, waarin iedereen zich gezien, gewaardeerd en verbonden voelt. In dit artikel delen we waarom het welbevinden tijdens de Gouden Weken zo belangrijk is en hoe je dit kunt bevorderen voor een succesvol schooljaar.

Het welbevinden van leerlingen zorgt uiteindelijk voor een positieve leeromgeving. Wanneer leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen op school, kunnen ze zich optimaal ontwikkelen. Het welbevinden heeft niet alleen invloed op de sociale en emotionele ontwikkeling van leerlingen, maar ook op hun motivatie en leerprestaties. Daarom is het belangrijk om juist tijdens de Gouden Weken extra aandacht te besteden aan het welbevinden.

 

De Gouden Weken als bouwstenen

De Gouden Weken vormen de eerste weken van het schooljaar en zijn van onschatbare waarde voor het creëren van een sterke groep. Het is een periode waarin je samen met de leerlingen werkt aan het opbouwen van onderling vertrouwen, respect en betrokkenheid. En dit geldt niet alleen voor de leerlingen, ook onderling met je collega’s!

 

Hieronder volgen enkele tips om het welbevinden tijdens de Gouden Weken te versterken:
• Investeer in relaties: Neem de tijd om leerlingen persoonlijk te leren kennen. Voer individuele gesprekken, organiseer kennismakingspelletjes en creëer een positieve en inclusieve sfeer waarin iedereen zich welkom voelt.
• Bouw een aan gezamenlijke visie: Betrek de leerlingen bij het creëren van een gemeenschappelijke visie voor het schooljaar. Laat iedereen zijn stem horen en stimuleer eigenaarschap en betrokkenheid.
• Versterk samenwerking: Moedig samenwerking tussen leerlingen aan met groepsactiviteiten en projecten. Dit bevordert sociale vaardigheden, wederzijds begrip en een gevoel van saamhorigheid.
• Stimuleer waardering: Benadruk het belang van waardering en erkenning in de klas. Organiseer momenten waarop leerlingen elkaar kunnen complimenteren en positieve ervaringen kunnen delen.
• Zorg voor een veilige leeromgeving: Besteed aandacht aan regels, grenzen en een positieve gedragscultuur. Creëer een omgeving waarin leerlingen zich veilig voelen om zichzelf te zijn en waarin respectvol met elkaar wordt omgegaan.

De impact van welbevinden

Een positief welbevinden tijdens de Gouden Weken heeft talloze voordelen voor leerlingen, collega’s en de schoolgemeenschap als geheel:
• Verhoogde betrokkenheid en motivatie: Leerlingen die zich welbevinden op school, zijn gemotiveerder om te leren en actief deel te nemen aan het onderwijsproces.
• Verbeterde sociale relaties: Een positieve en inclusieve groep bevordert gezonde sociale interacties, vriendschappen en empathie tussen leerlingen.
• Vermindering van gedragsproblemen: Een veilige en ondersteunende leeromgeving helpt gedragsproblemen te voorkomen en te verminderen, omdat leerlingen zich gehoord en begrepen voelen.
• Positieve schoolcultuur: Een school waarin het welbevinden centraal staat, ontwikkelt een positieve schoolcultuur waarin samenwerking, respect en groei centraal staan.
• Versterkte professionele relaties: Een goede start van het schooljaar met aandacht voor het welbevinden versterkt ook de banden tussen collega’s, bevordert een positieve werkomgeving en vermindert stress.

 

Ga voor een succesvol schooljaar

Het welbevinden tijdens de Gouden Weken is een investering in een succesvol schooljaar. Door te werken aan een sterke groep en het creëren van een positieve en inclusieve leeromgeving, leg je een stevig fundament voor het welbevinden van leerlingen. De Intraverte Academie kan jouw school hierbij helpen. Samen bouwen we aan een school waarin iedereen zich gezien, gewaardeerd en verbonden voelt!

 

Onze educatieve en preventieve Boostprogramma’s, zoals ‘Klas en klimaat’ en ‘Kickstart’, focussen zich op welbevinden en ontspanning (in de klas), wat de basisvoorwaarden zijn om de executieve functies te ontwikkelen en in te zetten. De Boostprogramma’s zijn bedoeld voor zowel leerlingen, als leerkrachten, als schoolteams, waarbij de focus ligt op het creëren van verbinding, het opbouwen van wederzijds vertrouwen en het bevorderen van een gezonde groepsdynamiek.