Onrust bij kleuters door overstap naar groep 3

Onrust bij kleuters door overstap naar groep 3

-

Niet alleen ouders, maar ook veel kinderen denken dat in groep 3 het ‘echte werk’ begint. Dit zorgt voor onrust bij kleuters. Maar zit het ‘echte werk’ juist niet in groep 1 en 2, waar de belangrijke basis spelenderwijs wordt gelegd? Op dinsdag 18 april 2023 organiseert de Intraverte Academie het Webinar ‘De overgang van groep 2 naar groep 3’. In het Webinar behandelen we hoe je kinderen een steuntje in de rug kunt geven tijdens het rijpingsproces en geven wij de ins- en outs voor een goede overgang tussen groep 2 en groep 3. Ben je erbij?

Soms gaat de taal wat sneller, soms de motoriek, soms zus en soms zo. In de ontwikkeling van kleuters gebeurt zoveel. Het kenmerkt zich door ‘sprongetjes’. Het spannende van deze sprongetjes is dat ze onvoorspelbaar zijn en zorgen voor onrust bij kleuters. De vraag of een kind voor groep 3 klaar is, of beter nog een poosje in groep 2 kan blijven zitten, is daarom ook een complex vraagstuk. Het zou geen moeilijke vraag hoeven te zijn als de overgang niet precies aan het begin van een nieuw schooljaar is. Het kind laat het namelijk wel duidelijk zien als de symmetrische kleuterfase achter de rug is. Dit doet het kind door bijvoorbeeld stil te zitten, op zijn beurt te wachten, zijn aandacht te richten en interesse te tonen in cijfers en letters. Het voorspellen op welk termijn dit gebeurt, is echter lastig.

 

Het proces zoals hierboven beschreven, is bij de meeste kinderen nog niet helemaal klaar als ze in groep 3 belanden. Zolang er ook nog ruimte om te spelen is en de prestatiedruk niet te groot is, geeft dat niet. Waar een grote zorg op dit moment ligt, is de algehele neuromotorische ontwikkeling van kinderen. Steeds vaker bewegen kinderen minder, spelen ze minder buiten en missen ze daardoor de impulsen om de basis voor de lesstof van groep 3 spelenderwijs eigen te maken. Als het bewegen minder wordt, heeft dit een effect op de gehele ontwikkeling. Door te bewegen, krijg je ervaring met begrippen als snel, langzaam, hard, zacht, meer, minder, voor, achter, boven, onder, links, rechts en leer je je lichaam te besturen. Door te bewegen, kun je ervoor zorgen dat de onrust bij kleuters wegebt.

Het lichaam besturen

Het besturen van je lichaam is nodig om je emoties te kunnen voelen, te beschrijven en uit te drukken. Hoe je emoties kunt besturen, heeft weer invloed op je gedrag en de keuzes die je maakt. Daarnaast is bewegen, zeker in de buitenlucht, ook gewoon heel gezond. Het is leuk en je kunt er vrienden mee maken. Bij twijfel of een kind aan groep 3 toe is, kan dat extra zetje juist zijn door wat extra te spelen in plaats van wat extra te schrijven. Spelenderwijs kun je het starten, het stoppen en het stilstaan oefenen. Denk bijvoorbeeld aan het spelletje ‘Annemaria Koekoek’, of het klapspelletje ‘Papagaaitje leef je nog?’. Door een liedje erbij te zingen, stimuleer je de taalontwikkeling van het kind ook nog eens. Dit zijn allemaal onderdelen die voorwaarde zijn om te ontspannen en te kunnen gaan schrijven.

 

Beweging is de basis!

Wil jij kleuters die in de overgang van groep 2 naar groep 3 zitten een steuntje in de rug geven? Dan is ‘Beweging is de basis!’ hét programma dat jou en jouw kleuters veel plezier gaat brengen. Het programma biedt verschillende spellen die gebruikt kunnen worden om de onrust bij kleuters af te nemen en de kinderen een impuls te geven aan de voorwaarden voor groep 3.

Door meer te bewegen, rijpt het zenuwstelsel beter en komt het leerproces beter op gang. Met ‘Beweging is de basis!’ wordt de motorische ontwikkeling en het bewegen in of buiten de klas gestimuleerd.

De overstap van PO naar VO, is groep 8 er klaar voor?

De overstap van PO naar VO, is groep 8 er klaar voor?

-

De achtste-groepers gaan bijna van school af. Hoe gaat jouw groep 8 het primair onderwijs verlaten? Zijn ze goed voorbereid om goed afscheid te nemen en de volgende fase met vertrouwen in te gaan? Op maandag 17 april 2023 organiseert de Intraverte Academie het Webinar ‘De overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs’. In het Webinar lopen we een aantal punten langs en geven we suggesties hoe de komende maanden gebruikt kunnen worden om de achtste-groepers met een goed gevulde rugzak straks uit te zwaaien. Ben je erbij?

Hoe gaan we met elkaar en met elkaars vervolgkeuze om? Over het algemeen reageren we positief en bewonderend als iemand vol trots vertelt dat hij of zij (of zijn of haar dochter) een VWO-advies heeft gekregen. Hiermee bevestigen we soms indirect wel dat het VWO alleen goed is, en alles wat ‘lager’ dan HAVO is minder goed is. Als ouder, of als leerkracht, geef je dan aan dat basis/kader ook belangrijk is, maar toch hebben veel kinderen uit groep 8 hier een ander gevoel bij. De citotoetsen bouwen dan ook vaak hoge verwachtingen en bijbehorende spanning op.

 

Bij de overstap van het PO naar het VO kan het afscheid nemen met bijvoorbeeld een eindmusical, een kamp en een eindfeest ook een ding zijn. Een band die in 8 jaar gebouwd is, wordt zorgvuldig beëindigd. Het is logisch dat ieder zijn eigen pad opgaat en een nieuwe vriendenkring gaat opbouwen, maar hoe ga je elkaar ruimte geven voor deze nieuwe ontdekkingen? En wat gebeurt er met de vriendschappen van nu? Dit kan onzekerheid opleveren bij de jongens en meisjes van groep 8.

 

Overgang PO/VO sociaal emotioneel

Onzekerheden in deze fase bestaan voor een deel uit dingen die nog niet duidelijk zijn. Het gaat dan over vragen waar nog geen antwoorden op zijn, zoals ‘Vind ik wel nieuwe vrienden?’, ‘Is het niveau haalbaar?’, ‘Hoe zullen de pauzes verlopen?’ en/of ‘Zal het rooster gunstig zijn?’. Daarnaast speelt de onzekerheid over jezelf als persoon ook vaak nog een rol. ‘Zien mijn vrienden mij nog wel staan als ik als enige een lager niveau heb?’, ‘Ben ik bestand tegen groepsdruk?’ en/of ‘Wat als ik niemand heb om naast te zitten?’.

Intussen krijgen de leerlingen uit groep 8 ook nog eens te maken met de puberteit, of ze zitten er al middenin. De lichamelijke verschillen tussen jongens en meisjes zijn in deze fase erg groot. De jongens zitten misschien nog niet in de groeispurt, maar de meisjes al wel. De hormonen versterken de emoties en maken het ingewikkelder om eigen gevoelens te begrijpen. De jongens en de meisjes kunnen op een heel eigen manier bezig zijn met de overstap naar het voortgezet onderwijs. Voor iedere leerling telt dat er een serie onderwerpen zijn die aandacht nodig hebben. Geen nieuwe onderwerpen, maar wel opnieuw actuele onderwerpen.

 

Sociaal emotionele ontwikkeling en vaardigheden – Dé basis!

De ervaring leert dat het bespreken van de onzekerheden van leerlingen veel opluchting geeft, en nét dat beetje extra vertrouwen. Het programma ‘Sociaal emotionele ontwikkeling en vaardigheden – Dé basis!’ geeft een boost aan de basis voor sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen voor nu en later. Het voorziet de bouwstenen en vaardigheden die van belang zijn voor kinderen om op eigen kracht en met zelfvertrouwen uitdagingen aan te gaan. Hoe gaan jouw leerlingen om met spannende situaties?