Positieve groepssfeer: Maak een goede start in de Zilveren Weken

Positieve groepssfeer: Maak een goede start in de Zilveren Weken

-

Het nieuwe jaar is aangebroken, en daarmee starten de ‘Zilveren Weken‘, een cruciale periode die volgt op de feestelijke viering van het begin van 2024. Bij de Intraverte Academie begrijpen we dat deze weken van essentieel belang zijn voor het creëren van een positieve groepssfeer en het bevorderen van effectief contact in de klas.

De Zilveren Weken: Een nieuw begin

Net zoals de bekende Gouden Weken, markeren de Zilveren Weken de periode na langere schoolvakanties, zoals de zomer- en kerstvakantie. Het is een tijd waarin het proces van groepsvorming opnieuw plaatsvindt. Leerlingen tasten af, ontdekken elkaars plek en rol binnen de groep, en leggen zo de basis voor een samenhangende en ondersteunende leeromgeving. Een positieve groepssfeer is van onschatbare waarde voor een plezierige schoolervaring en optimaal executief functioneren.

 

Hoewel we hopen dat dit proces soepel verloopt, begrijpen we dat veranderingen in groepssamenstelling gedurende het schooljaar aandacht en tijd vereisen. Het oer-brein test voortdurend de veiligheid en het gevoel van erbij horen. Het wel of niet bij de groep horen heeft aanzienlijke invloed op het executief functioneren van leerlingen.

Het belang van positieve groepssfeer

Een positieve groepssfeer draagt bij aan een harmonieuze leeromgeving waarin elke leerling kan floreren. Het creëert een atmosfeer waarin rust heerst en ruimte ontstaat voor persoonlijke groei. Bij de Intraverte Academie begrijpen we het belang van deze fase in de groepsvorming en daarom presenteren we met trots ons Kickstart programma.

Kickstart Programma: Bewegen en ervaren

Het Kickstart programma is ontworpen om deze cruciale fase van groepsvorming te ondersteunen door beweging en ervaring centraal te stellen. Het gaat verder dan traditionele methoden en bevordert niet alleen het contact met het eigen lichaam, maar legt ook de basis voor veiligheid en verbondenheid met anderen. Kickstart biedt leerlingen de kans om te gedijen en draagt bij aan een positieve sfeer in de groep.

Ervaringen met Kickstart

“Wij als leerkrachten vonden de lessen heel erg leuk en de kinderen vonden dit ook. Wij merken dat de onderlinge band tussen de leerlingen verbeterd is en er heerst nu een positieve groepssfeer. Er wordt minder op elkaar gereageerd, conflicten worden bewuster opgelost en de leerlingen helpen elkaar meer.”Kindcentrum Talma, Rotterdam

Dit testimonium weerspiegelt de positieve impact van het Kickstart programma op scholen. Bij de Intraverte Academie geloven we in de kracht van beweging en ervaring om een blijvende en positieve invloed te hebben op de groepsvorming en de groepssfeer.

Geef jezelf en je leerlingen de kans om te gedijen en te bloeien in een omgeving die veilig, ondersteunend en positief is. De Zilveren Weken zijn het perfecte moment om deze investering te doen en een solide basis te leggen voor een succesvol schooljaar.

Helft van de jeugd-hulpvragen oplossen? ‘Kinderen moeten meer samen spelen’

Helft van de jeugd-hulpvragen oplossen? 'Kinderen moeten meer samen spelen'

-

Spelletjes waarbij kinderen veel bewegen hebben een grote invloed op hun leven, nu én later. Dat stelt Koos Stienstra in het boek ‘ALLES op het SPEL‘. “Wat je fysiek doet, doet ook van alles met je psyche”, vertelt Stienstra bij Spraakmakers. Het zou zelfs zoveel invloed hebben dat we de jeugd-hulpvragen met 50% zouden kunnen verminderen wanneer kinderen vaker bewegingsspelletjes doen.

Schermtijd

Tikkertje, buskruid, Annamaria Koekoek en ga zo maar door. Kinderen speelden erop los, maar inmiddels wordt er steeds meer tijd doorgebracht achter een scherm. “Je ziet dus dat daar een verband is”, zegt Stienstra. “Waar de schermtijd enorm omhoog is gegaan en gewone speeltijd enorm is afgenomen, is tegelijkertijd het aantal kinderen met een zorg- en ondersteuningsbehoefte geëxplodeerd.”


Vaardigheden

Het is niet alleen bewegen wat er bij spelen komt kijken. Kijk maar naar tikkertje. “Dan gaat het om stilstaan, je omgeving scannen en daarop reageren en vervolgens doorgaan”, zegt Stienstra. “Dat is een vaardigheid die je als jong kind moet ontwikkelen en ook nodig hebt in heel veel andere situaties.”

Problemen

Ontwikkelingspyscholoog Marielle Balledux ziet er wel wat in: “Ik denk dat bewegen op alle ontwikkelingsgebieden een heel goede invloed heeft.” Balledux pleit ook voor meer bewegingsspelletjes. “Als kinderen meer de ruimte krijgen om te bewegen en om te spelen, zorgt dat ervoor dat ze lekkerder in hun vel zitten. Uiteindelijk zal dat zeker invloed hebben op hoe het ook later met hen gaat en op de eventuele ontwikkeling van problemen die ze niet aankunnen.”

Spierkracht

Stienstra wijst ook naar de vele kinderen die bijvoorbeeld naar school gebracht worden in plaats van dat ze zelf fietsen. “Dat betekent dat al deze kinderen met veel minder spierkracht naar school komen. Een aantal spieren zijn belangrijk om rechtop te kunnen zitten en heel veel kinderen hebben die spieren niet ontwikkeld. Dat frustreert en dan ga je afwijkend gedrag vertonen”, aldus Stienstra. “We weten allemaal dat er meer gespeeld moet worden”, concludeert Stienstra.

Verbinding in de klas – spelenderwijs contact maken

Verbinding in de klas - spelenderwijs contact maken

-

Een positieve en gezellige sfeer in de klas legt de basis voor plezierig naar school gaan en heeft directe invloed op de leerprestaties. Bij de Intraverte Academie hechten we veel waarde aan het creëren van verbinding in de klas, en daarom nodigen we je uit voor ons boeiende Webinar: ‘Verbinding in de klas begint met contact: ervaren en vaardigheden.’

Belang van gezelligheid in de klas

Het belang van een goede sfeer in de klas kan niet worden overschat. Wanneer leerlingen en leerkrachten zich veilig en verbonden voelen, wordt niet alleen het welbevinden vergroot, maar ook de leerprestaties verbeterd. Een klasomgeving die als onveilig of afstandelijk wordt ervaren, kan aanzienlijke gevolgen hebben voor het welzijn van zowel leerlingen als leerkrachten. Het opbouwen van een positieve sfeer begint met het maken van contact: met jezelf, met anderen en het gevoel hebben dat je deel uitmaakt van de groep.

 

Spelenderwijs contact maken

In ons aankomende Webinar willen we je laten zien hoe het opbouwen van verbinding in de klas op een speelse en interactieve manier kan worden bereikt. We geloven dat spel een krachtig middel is om contact te maken, niet alleen tussen leerlingen maar ook tussen leerkrachten en leerlingen. Door op een speelse wijze te communiceren en samen te werken, ontstaat er een positieve dynamiek die de basis vormt voor een veilige en stimulerende leeromgeving.

Webinar: ‘Verbinding in de klas begint met contact: ervaren en vaardigheden’

Wil je ontdekken hoe je op een speelse manier verbinding kunt creëren in de klas? Schrijf je dan in voor ons Webinar op 29 november om 16:00 – 16:30 uur. Dit Webinar is niet alleen bedoeld voor leerkrachten die streven naar een positieve sfeer in de klas, maar ook voor iedereen die betrokken is bij het onderwijsproces en gelooft in de kracht van verbinding.

 

Laten we samen werken aan een klasomgeving waarin verbinding en plezier centraal staan, en waar iedereen zich gezien en gehoord voelt!