Verlegen kinderen in de klas zijn niet zielig!

Verlegen kinderen in de klas zijn niet zielig!

-

Kinderen die verlegen zijn, laten in de klas en op het schoolplein niet zoveel van zichzelf zien of horen. Doordat verlegen kinderen niet zo duidelijk om aandacht vragen, gaat de aandacht van de leerkracht en van de groep over het algemeen naar de kinderen die zich duidelijk laten zien of horen. En dat is misschien ook juist wel de bedoeling van verlegen kinderen: niet opvallen, maar wel goed in de gaten houden wat er allemaal gebeurt om hen heen. Vaak wordt verlegen zijn als zielig of sociaal zwak gezien, maar daar maken we met elkaar nog wel eens vergissingen in.

Als een verlegen kind niet meedoet in de groep, dan kan het te maken hebben met de groepssfeer. Mag iedereen meedoen? Hoe communiceer je met elkaar tijdens het spel? Is de setting overzichtelijk genoeg dat er gereageerd kan worden als grenzen niet gerespecteerd worden? Dit zijn voorbeeldvragen die ervoor kunnen zorgen dat er een negatieve sfeer in de groep aanwezig is, waardoor een verlegen kind kan afhaken.

 

Als een leerling zich in de pauze terugtrekt en niet duidelijk zichtbaar is in de activiteiten op het plein, dan kan dit natuurlijk betekenen dat er onzekerheid in het spel is. Of dat het kind onvoldoende (motorische) vaardigheden heeft om mee te doen met de rest. Het kan ook zo zijn dat er behoefte is aan rust en verwerkingstijd, waarbij andere activiteiten passen. In dat geval is het juist heel sterk van het kind om eigen keuzes te maken wat hij of zij fijn vindt om te doen, of om niet te doen.

Ga het gesprek aan met een verlegen leerling

Leerlingen die niet op de voorgrond aanwezig zijn, dragen veel informatie met zich mee wat ze verzamelen vanaf de achtergrond. Deze informatie zal niet spontaan gedeeld worden, maar op uitnodiging vaak wel. Het gesprek aangaan met verlegen kinderen uit interesse over wat ze zien en beleven, is dan ook een mooie manier om het ‘gewoon’ te laten zijn dat een kind een positie kiest die bij zijn aard past. Iedereen mag er natuurlijk zijn.

 

Mini-maatschappij

Bij de Intraverte Academie vinden we het belangrijk dat alle kinderen met hun unieke talenten bijdragen in het groepsproces op school. Ook verlegen kinderen! Met elkaar vormen leerlingen een mini-maatschappij waarin de bijdrage van iedereen belangrijk is. Het is dan ook van belang dat kinderen zich de verschillende rollen van een burger leren aannemen en dat ze dat kunnen oefenen in de klas. Kinderen leren daardoor wie ze zelf zijn en hoe ze kunnen bijdragen aan de maatschappij. Het programma ‘Burgerschap – Maatschappij & Jij’ kan de klas hier dan ook bij helpen.