Weerbaarheidstraining voor het kind in de klas

Weerbaarheidstraining voor het kind in de klas

-

De wens van de leerkracht, maar ook van de ouders en het kind zelf, is natuurlijk dat ieder kind een zelfredzame burger is met eigen ontwikkelruimte. In werkelijkheid speelt er in de klas echter vaak een dynamiek waarin sommige kinderen de grenzen opzoeken, en waarbij andere kinderen hun grens laten overschrijden. Er zijn vele manieren om de weerbaarheid in de klas te versterken. Eén daarvan is een weerbaarheidstraining voor het kind in de klas.

Weerbaar zijn en weerbaar doen zijn twee verschillende dingen. We zien vaak dat kinderen leren om weerbaar te doen door ‘stop’ of ‘nee’ te zeggen. Als dit (nog) niet past bij hoe het kind zich voelt, dan zendt een kind dubbele signalen uit. Mensen zijn voor een groot deel gericht op non-verbale signalen en veel minder op wat er letterlijk gezegd wordt. Het non-verbaal ondersteunen van wat je zegt, is dus belangrijk om geloofwaardig over te komen. Dit kan als kinderen zich bewust zijn van hun lichaamshouding en hun gevoelens.  

 

Een kind kan zich onveilig voelen in de klas en het daardoor spannend vinden om grenzen duidelijk aan te geven. Dit terwijl het kind in andere situaties heel goed zijn of haar grens kan aangeven. In dit geval is het dus niet nodig om de vaardigheid te oefenen, maar juist aandacht te geven aan het onveilige gevoel. Een onveilige sfeer in de klas is namelijk moeilijk te veranderen door een kind in zijn eentje. Het is dan ook voor iedereen in de klas de verantwoordelijkheid om een fijne en veilige sfeer in de klas neer te zetten.

 

Weerbaarheidstraining voor het kind

Het tonen van gedrag is vaak het duidelijkst in vrijere spelmomenten. Daarom biedt de Intraverte Academie een weerbaarheidstraining voor een kind spelenderwijs aan. In de trajecten die we aanbieden om de veiligheid in de klas te verbeteren, nemen we als startpunt de waarneming. Het zichtbaar maken van gedrag dat voortkomt uit onveiligheid is een belangrijke eerste stap. Denk bijvoorbeeld aan het lachen om elkaar of het maken van opmerkingen naar anderen. Gedrag kan echter ook een gevoel geven wat niet altijd zichtbaar is aan de buitenkant. Deze gevoelens kunnen zichtbaar gemaakt worden door regelmatig een check-in te doen met de gevoelsthermometer. Zo wordt het gedrag en het effect op anderen bespreekbaar gemaakt.

Wanneer hoor je erbij?

Om het niet te persoonlijk te maken, bekijken we de neurologische achtergrond van het ‘erbij willen horen’. De wens om bij de groep te horen, is immers heel sterk en zit in ons automatische systeem ingebouwd. Als je buiten de groep valt, geeft dit reacties die uit het overlevingsmechanisme komen. Dat we erbij willen horen, is dan ook een gezonde reactie. Echter doen we dit soms wel ten koste van een ander, waardoor we de ander belachelijk maken of de schuld van iets geven.

 

Meedoen met vervelend gedrag gaat soms automatisch. Om respectvol met elkaar om te gaan, is het belangrijk om steeds opnieuw de keuze te maken welk gedrag je wilt tonen. Het goede gedrag. Het goede gedrag kiezen, gaat niet altijd vanzelf. In de klas kunnen we elkaar helpen door steeds even stil te staan bij de vraag ‘wil ik dit zo?’ of ‘is dit mijn bedoeling?’. Zo worden we als groep steeds verantwoordelijker wat er in de klas wel en niet past. De klas is dan in zijn geheel weerbaar om met elkaar en voor elkaar de uitdagingen aan te gaan. En je raadt het al: vanaf dan hoor je er pas echt bij!

 

Weerbaarheid in de klas

Ben jij op zoek naar wat meer weerbaarheid in de klas? Dan kan onze ‘weerbaarheidstraining voor het kind’ een goed hulpmiddel zijn om met de gehele klas te werken aan een goede weerbaarheid. Ben je benieuwd wat de weerbaarheidstraining voor jouw klas kan betekenen? Neem dan contact met ons op en stel ons alle vragen die je hebt.

Samen spelen: het voorkomen van conflicten

Samen spelen: het voorkomen van conflicten

-

Leerlingen zien we graag samen spelen en plezier maken. Maar soms gaat het samen spelen niet helemaal goed. Er kan een conflict of zelfs ruzie ontstaan. We merken de laatste tijd dat we bij de Intraverte Academie vaak vragen krijgen over conflicten en ruzies in de klas. Daarnaast zijn er ook vragen over verstoringen in de groepsdynamiek, waarbij er dieperliggende conflicten zijn die de sfeer bepalen. Hoe komt dit en hoe kun je de conflicten voorkomen, zodat het samen spelen leuk blijft?

Als kind kan het onveilig voelen om in een groep je mening te geven. Kinderen geven aan dat ze raar gevonden worden en dat ze worden uitgelachen als ze hun ideeën in de groep delen. Een “het maakt niet uit wat ik vind, want er wordt toch niet naar mij geluisterd” komt dan ook vaak aan bod. Als kinderen hun mening niet durven te uiten, hun grens niet aangeven en niet durven uit te spreken wat ze voelen, dan liggen misverstanden in de communicatie op de loer. Kinderen vertrouwen elkaar niet meer en vullen het gedrag van een ander negatief in. Hierdoor wordt het samen spelen er niet leuker op.

 

Helaas, een miscommunicatie

Als kinderen over hun gedachten, gevoel en het gedrag in gesprek gaan, dan blijkt het vaak dat ze elkaar gewoon niet goed begrepen hebben. Een miscommunicatie. Het begrijpen van elkaars gevoelens en emoties kunnen kinderen al op jonge leeftijd leren. De vraag “als je naar de ander kijkt, ziet hij er dan boos of verdrietig uit?” snappen jonge kinderen meestal prima. Je komt erachter wat er aan de hand is door het simpelweg even aan de ander te vragen.

 

Samen spelen is contact maken met elkaar

Contact maken met de ander en dit contact tijdens het samen spelen behouden, is niet altijd makkelijk. Er zijn allerlei redenen waarom kinderen niet meer aan de ander denken,

maar vooral aan zichzelf. Dat kan bijvoorbeeld enthousiasme zijn, of de lust om te winnen. Bezig zijn om het zelf goed te doen, of juist angst hebben om iets niet goed te doen. Zelf gezien willen worden, of zich gehoord willen voelen. Het zijn allerlei gewone dagelijkse behoeften die hun plek hebben in het samen spelen.

 

In onze trajecten, die gericht zijn op groepsdynamiek, is ‘gewoon’ samen spelen in de pauze, zonder dat de leerkracht scheidsrechter hoeft te zijn, dan ook een indicator of de interventie succesvol is. 

 

Meer weten?

Heb je vragen over de leerlingen in jouw klas en het samen spelen? Neem dan contact met ons op. Je kunt bellen naar 0578 – 215 040 of stuur een email naar info@intraverteacademie.nl.

 

Wil je meer informatie over een goed en veilig klimaat in de klas? Bekijk dan eens het programma ‘Klas(s) en Klimaat’.

Weerbaarheid in de klas: de bouwstenen

Weerbaarheid in de klas: de bouwstenen

-

Als leerkracht herken je het vast wel; je wil dat de kinderen in je klas leren om voor hun eigen wensen, grenzen en behoeften op te komen, en dat zij rekening houden met de wensen en grenzen van anderen. Fun fact: dat leren ze ook! Kinderen zijn op school constant bezig om hun sociale vaardigheden te oefenen. Weerbaarheid in de klas lijkt altijd een bijzonder begrip, maar het is eigenlijk heel gewoon.

In een weerbare klas …

– zijn wensen, grenzen en behoeften bespreekbaar voor het individu en voor het geheel (dus ook voor klasgenoten en de leerkracht).

– is er veerkracht en wordt er stilgestaan bij onrecht en ongenoegen.

– wordt er geput uit de krachten van de kinderen en de leerkracht.

– worden er afspraken gemaakt en door de klas nageleefd, en waar nodig word je aan de afspraken herinnert.

 

In een gezond en veilig klimaat in de klas zal dit van nature gebeuren. Want als we er allemaal met onze unieke verschijning mogen zijn, dan is er oprechte aandacht voor ieders grenzen, wensen en behoeften. De verschillen verrijken de groep en het groepssysteem zal zoeken naar een dynamisch evenwicht.

 

Het ideale plaatje

Oké, natuurlijk is dit ideale plaatje niet altijd de realiteit. Er zijn een tal van factoren die de weerbaarheid in de klas onderdrukken. Denk maar aan de druk die op het onderwijs ligt, de

bewegingsarmoede met alle gevolgen van dien, of de onzekerheid van de tijd waarin we leven. Toch is het belang van weerbaarheid in de klas groot. De klas is de maatschappij in het klein en in de klas wordt de maatschappij van de toekomst gebouwd.

 

De bouwstenen die nodig zijn om de maatschappij van de toekomst te bouwen, kennen we allemaal: contact met elkaar maken en houden, grenzen kunnen bespreken en respecteren, elkaar en jezelf vertrouwen, emoties herkennen en reguleren, elkaars kwaliteiten inzien en benutten, samen werken, en conflicten oplossen. De uitdaging is om met deze bouwstenen te bouwen aan een weerbare houding. Steeds met kleine stapjes. Dit betekent ervaring opdoen, leren door te proberen en samen zien dat het zin heeft.

 

Het ideale plaatje kan door veel spelen en bewegen realiteit worden. De Intraverte Academie heeft een aantal programma’s ontwikkeld waarin de bouwstenen op een ervaringsgerichte wijze aan bod komen. Wil je meer weten over de programma’s? Neem dan contact met ons op.