Chronische stress

Het effect van chronische stress op de werkhouding van leerlingen

-

Jongeren leven in een tijd met veel stress. Denk aan de examentijd en eindtoetsen, maar ook aan de maatschappij die vol tekorten en onzekerheden zit (van oorlog tot prijsstijgingen tot woningnood). Chronische stress heeft een enorm effect op ons functioneren. Veel jongeren hebben mentale problemen en voelen zich onzeker over zichzelf en/of over hun toekomst. Hoe zien we dit terug in het gedrag?

De werkhouding van leerlingen wordt sterk beïnvloed door chronische stress. Het kan leiden tot verminderde concentratie, motivatie en productiviteit als jongeren voortdurend blootgesteld worden aan stressvolle situaties. Prestatiedruk op school, gecombineerd met de constante onzekerheid over de toekomst, kan een negatieve invloed hebben op het vermogen van leerlingen om zich te focussen en taken efficiënt uit te voeren.

 

Eén van de meest voorkomende gevolgen van chronische stress is een verhoogde angst. Jongeren die constant onder druk staan, kunnen gevoelens van angst en onzekerheid ontwikkelen. Hierdoor wordt het voor de jongeren moeilijk om zich te ontspannen en te concentreren op hun schoolwerk. Omdat ze overweldigd worden door angstige gedachten en gevoelens, kan het leiden tot uitstelgedrag, waarbij leerlingen taken voor zich uit blijven schuiven.

 

Daarnaast kan chronische stress ook leiden tot vermoeidheid en een verminderd energieniveau bij leerlingen. Het constante gevoel van spanning en onrust kan ervoor zorgen dat jongeren zich uitgeput voelen. Een verminderd energieniveau kan ook invloed hebben op de slaapkwaliteit, waardoor leerlingen moeite hebben met het uitgerust aan de schooldag beginnen.

 

Het is belangrijk om te erkennen dat chronische stress niet alleen een negatief effect heeft op de werkhouding van leerlingen, maar ook op hun algemene welzijn. Het kan niet alleen leiden tot een verhoogd risico op angst, maar ook op depressie en andere mentale gezondheidsproblemen. Het is daarom essentieel dat scholen en ouders aandacht besteden aan het welzijn van jongeren en hen ondersteunen bij het omgaan met stress.

Wat kun je doen?

Om de werkhouding van leerlingen te verbeteren, is het belangrijk om een ondersteunende omgeving te creëren waarin stress wordt erkend en aangepakt. Scholen kunnen bijvoorbeeld zorgen voor voldoende ontspanningsmogelijkheden en stress verlagende activiteiten. Daarnaast kunnen docenten het gesprek aangaan met leerlingen en openstaan voor hun zorgen en angsten, zodat ze zich gehoord en begrepen voelen. Door open te communiceren en een veilige omgeving te bieden waarin jongeren hun emoties kunnen uiten, kun je als school een positieve invloed hebben op de werkhouding van de leerlingen.

 

Meld je aan voor ons Webinar!

Door te zorgen voor een ondersteunende omgeving en het aanbieden van passende tools en strategieën, kan de werkhouding van leerlingen positief beïnvloed worden. In het Webinar ‘Het effect van chronische stress op de werkhouding van leerlingen’ zoomen we in op stress vanuit het neurologisch perspectief en hoe dit de executieve functies beïnvloedt. Tijdens het Webinar bespreken we hoe we de leerlingen kunnen helpen om gezonde en succesvolle leden van de maatschappij te worden. Meld jij je aan?