Ontwikkeling van kinderen stimuleren

Ontwikkeling van kinderen stimuleren? Zo doe je dat!

-

Thuis, op het schoolplein of tijdens de lunch met de andere leerkrachten. Er wordt altijd wel gepraat over de kinderen en hun ontwikkeling. Je wil namelijk niet alleen delen hoe de kinderen in jouw klas zich ontwikkelen, maar je wil ook weten hoe het met de kinderen in andere klassen gaat. Doordat iedereen steeds in gesprek is over de ontwikkeling van kinderen, kan er spraakverwarring over dit begrip ontstaan. Daarom staan we in deze blog hier kort bij stil.

Er zijn drie ontwikkelingsstadia: vroege kinderjaren, middelbare kinderjaren en adolescentie. De definities van deze fasen zijn georganiseerd rond de primaire ontwikkelingstaken in elke fase, hoewel de grenzen van deze fasen geen harde grenzen zijn. In deze drie ontwikkelingsstadia is er sprake van verschillende aandachtsgebieden. Denk aan:

 

• Persoonlijke, sociale en emotionele ontwikkeling.

• Communicatie, taal en geletterdheid.

• Wiskundige ontwikkeling.

• Kennis en begrip van de wereld.

• Lichamelijke ontwikkeling.

• Creatieve ontwikkeling.

 
Hoe kun je de ontwikkeling van kinderen stimuleren?

Het stimuleren van ontwikkeling kan uiteraard op vele manieren. Dit kan zowel op school als thuis, waarbij de ouders de verantwoordelijkheden moeten pakken. De kern is echter dat het stimuleren van nieuwe kennis, vaardigheden en aandachtsgebieden in brede zin een positief effect heeft op de ontwikkeling.

 

• Neem je kind mee op dagtochten.

• Lees en zing met je kind.

 

• Tel samen de trappen.

• Leer je kind een andere taal.

• Ga samen naar een museum, concert of een festival.

• Sport samen met je kind, of doe je kind op een sport. Zeker in teamverband stimuleert de afstemming met anderen.

• Speel spellen waarbij handen betrokken zijn. Activiteiten met handen zijn niet alleen leuk, maar helpen de kinderen ook om fysiek met elkaar om te gaan.

 

Het is in de eerste jaren verstandig om voortdurend nieuwe ervaringen aan te bieden. Zo komt het kind erachter dat er verschillende dingen bestaan en leert het kind zich te anticiperen op deze nieuwe dingen.

 
Inzetten van de Kidstool

Om op een simpele manier erachter te komen hoe een kind zich voelt, kun je de Kidstool inzetten. Door de Kidstool in te vullen en vervolgens samen de resultaten te bespreken, geef je aan dat je echt en oprecht geïnteresseerd bent. Wil je samen met het kind bekijken welke stappen je kunt nemen als een aandachtsgebied om een andere strategie of maatregelen vraagt? Dan kan de Kidstool je daarbij helpen. Ben je benieuwd hoe? Klik dan hier!