Overstap PO naar VO

De overstap van PO naar VO, is groep 8 er klaar voor?

-

De achtste-groepers gaan bijna van school af. Hoe gaat jouw groep 8 het primair onderwijs verlaten? Zijn ze goed voorbereid om goed afscheid te nemen en de volgende fase met vertrouwen in te gaan? Op maandag 17 april 2023 organiseert de Intraverte Academie het Webinar ‘De overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs’. In het Webinar lopen we een aantal punten langs en geven we suggesties hoe de komende maanden gebruikt kunnen worden om de achtste-groepers met een goed gevulde rugzak straks uit te zwaaien. Ben je erbij?

Hoe gaan we met elkaar en met elkaars vervolgkeuze om? Over het algemeen reageren we positief en bewonderend als iemand vol trots vertelt dat hij of zij (of zijn of haar dochter) een VWO-advies heeft gekregen. Hiermee bevestigen we soms indirect wel dat het VWO alleen goed is, en alles wat ‘lager’ dan HAVO is minder goed is. Als ouder, of als leerkracht, geef je dan aan dat basis/kader ook belangrijk is, maar toch hebben veel kinderen uit groep 8 hier een ander gevoel bij. De citotoetsen bouwen dan ook vaak hoge verwachtingen en bijbehorende spanning op.

 

Bij de overstap van het PO naar het VO kan het afscheid nemen met bijvoorbeeld een eindmusical, een kamp en een eindfeest ook een ding zijn. Een band die in 8 jaar gebouwd is, wordt zorgvuldig beëindigd. Het is logisch dat ieder zijn eigen pad opgaat en een nieuwe vriendenkring gaat opbouwen, maar hoe ga je elkaar ruimte geven voor deze nieuwe ontdekkingen? En wat gebeurt er met de vriendschappen van nu? Dit kan onzekerheid opleveren bij de jongens en meisjes van groep 8.

 

Overgang PO/VO sociaal emotioneel

Onzekerheden in deze fase bestaan voor een deel uit dingen die nog niet duidelijk zijn. Het gaat dan over vragen waar nog geen antwoorden op zijn, zoals ‘Vind ik wel nieuwe vrienden?’, ‘Is het niveau haalbaar?’, ‘Hoe zullen de pauzes verlopen?’ en/of ‘Zal het rooster gunstig zijn?’. Daarnaast speelt de onzekerheid over jezelf als persoon ook vaak nog een rol. ‘Zien mijn vrienden mij nog wel staan als ik als enige een lager niveau heb?’, ‘Ben ik bestand tegen groepsdruk?’ en/of ‘Wat als ik niemand heb om naast te zitten?’.

Intussen krijgen de leerlingen uit groep 8 ook nog eens te maken met de puberteit, of ze zitten er al middenin. De lichamelijke verschillen tussen jongens en meisjes zijn in deze fase erg groot. De jongens zitten misschien nog niet in de groeispurt, maar de meisjes al wel. De hormonen versterken de emoties en maken het ingewikkelder om eigen gevoelens te begrijpen. De jongens en de meisjes kunnen op een heel eigen manier bezig zijn met de overstap naar het voortgezet onderwijs. Voor iedere leerling telt dat er een serie onderwerpen zijn die aandacht nodig hebben. Geen nieuwe onderwerpen, maar wel opnieuw actuele onderwerpen.

 

Sociaal emotionele ontwikkeling en vaardigheden – Dé basis!

De ervaring leert dat het bespreken van de onzekerheden van leerlingen veel opluchting geeft, en nét dat beetje extra vertrouwen. Het programma ‘Sociaal emotionele ontwikkeling en vaardigheden – Dé basis!’ geeft een boost aan de basis voor sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen voor nu en later. Het voorziet de bouwstenen en vaardigheden die van belang zijn voor kinderen om op eigen kracht en met zelfvertrouwen uitdagingen aan te gaan. Hoe gaan jouw leerlingen om met spannende situaties?