PMT beïnvloedt welbevinden

Hoe PMT therapie het welbevinden in de klas beïnvloedt

-

Het lichaam geeft signalen af en deze boodschappen kunnen ons helpen om even stil te staan bij wat we voelen, wat dit zou kunnen betekenen en hoe we hierop reageren. Binnen PMT therapie, ofwel psychomotorische therapie, worden psychische klachten behandeld met lichaamsgericht werken. Je leert te werken met de verbinding tussen hetgeen wat je denkt en hetgeen wat je doet. Hierdoor kan PMT een toevoeging zijn voor kinderen in de klas.

PMT wordt bij de Intraverte praktijk vaak ingezet als kinderen een negatief zelfbeeld hebben, moeite hebben met het reguleren van emoties of als zij angstig/ onzeker zijn. Kinderen leren via spel en beweging hun gevoelens en gedachten, maar ook hun gedrag, beter te snappen. Door PMT therapie leren ze hier dan de regie over te nemen, zodat ze terug kunnen komen in het positieve.

 

Ook als het kind geen klachten heeft, is stimulatie door PMT therapie een belangrijke ontwikkeling. Vanuit de Intraverte Academie vinden we het belangrijk dat alle kinderen leren om lichaamssignalen waar te nemen en hierop te reageren. Dit helpt bij het reguleren van emoties en het op tijd kunnen beseffen of iets wel of niet voor jou klopt, en of iets wel of niet bij je past. Op die manier kun je gemakkelijk hierin een keuze maken. Naast dat leert een kind oefenen om zijn of haar grenzen te voelen, aan te geven en voor zichzelf op te komen als dat nodig is.

Het leren zien en accepteren van verschillen door PMT

Bij iedereen ligt de grens ergens anders. Kinderen die verschillen, en dat is nogal vaak zo, kunnen in eenzelfde situatie verschillende emoties ervaren. Het respecteren van de verschillen en hier dankbaar gebruik van maken, is weer van belang in de relaties met anderen, het samenwerken, je thuis voelen in het gezin, in de klas, het systeem waar het kind deel van uit maakt en vooral het thuis voelen met jezelf. Heel kort samengevat, noemen kinderen dit vaak “gewoon mezelf zijn”.

 

Bovengenoemde basisvaardigheden, die we gebruiken met PMT, zitten in de aanpak van al onze programma’s verwerkt. We hebben immers in de praktijk geleerd dat er altijd een startpunt blijkt te zijn als je een probleem wilt aanpakken. En dat startpunt is eigenlijk vaak hetzelfde: het voelen van lichaamssignalen en jezelf ontspannen om zo je welbevinden zelf te beïnvloeden.