Straf de pester met pesten?

Straf de pester met pesten?

-

Pesten heeft een schrijnende impact op het leven van kinderen. Dat blijkt uit het rapport van de Kinderombudsvrouw, Margrite Kalverboer, dat op dinsdag 14 juni 2022 uitkwam. Sinds 1 april 2011 is de Kinderombudsman hét adres in Nederland voor kinderrechten. De Ombudsman, of vrouw in dit geval, bevordert dat de rechten van kinderen in Nederland worden nageleefd door wetgevers, beleidsmakers en uitvoerende professionals.

Het rapport van de Ombudsvrouw heeft in beeld gebracht waar kinderen zoal mee gepest worden en wat het pesten met hen doet. De kinderen zelf praten over hun ervaringen met pesten en het gebrek aan hulp. De aanbevelingen die kinderen geven om het pesten te stoppen, zijn om gehoord te worden wanneer ze gepest worden en om de pester te straffen.

 
Preventie in plaats van straffen

Een kinderbrein denkt natuurlijk net even wat anders dan een volwassenbrein; “als iets niet mag en je doet het toch, dan krijg je straf”. Maar als we bovenstaande aanbevelingen door vertalen, vragen de kinderen om een omgeving waarin ze veilig gehoord worden en waarin ze zichzelf kunnen zijn. Wanneer deze omgeving ontbreekt, heeft dit grote gevolgen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Hierdoor is het niet de insteek om de pester te straffen, maar juist om ervoor te zorgen dat het pesten niet of minder gebeurt.

 

Het is daarom belangrijk om te zorgen voor een omgeving waarin eigenwaarde, onderlinge verbinding, respect voor de verschillen, weerbaarheid, draagkracht, zelfregulatie binnen de groep centraal staan. Binnen deze omgeving wordt zelfvertrouwen en initiatief gestimuleerd, wat een positieve invloed heeft op het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen.

Een kind heeft veilige groei- en ontdekruimte nodig om te kunnen bloeien. In ons werk bij Intraverte geven we daarom ook aandacht aan pesterijen. Het is daarbij niet de insteek om de pester te straffen, maar juist om ervoor te zorgen dat het pesten niet of minder gebeurt. We gaan opbouwen in plaats van afstraffen!

 

Intraverte Boost, een initiatief van Intraverte Academie, biedt verschillende trainingen en programma’s om het klasklimaat te verbeteren en het welbevinden van kinderen te vergroten. Een goed voorbeeld is het programma Kickstart, waarbij je het groepsproces verrijkt. De groep krijgt namelijk een boost in de gezamenlijke draagkracht om uitdagingen aan te gaan en plezier te hebben met elkaar.