Webinar ‘Verbinding in de klas begint met contact: ervaren en vaardigheden’

Het gezellig hebben met elkaar in de klas is van groot belang voor het plezier van naar school gaan en heeft directe invloed op de leerprestaties. Wanneer de klasomgeving als onveilig of afstandelijk wordt ervaren, heeft dit aanzienlijke gevolgen voor zowel het welbevinden van de leerkracht als de leerlingen. Het opbouwen van een positieve sfeer begint met het maken van contact: contact met jezelf, met anderen en het gevoel hebben dat je deel uitmaakt van de groep.

In dit Webinar laten we zien hoe dit spelenderwijs en op een interactieve manier kan worden bereikt.

Datum: Woensdag 29 november 2023
Tijd: 16:00 – 16:30 uur

Ingrid Bunnik, Oprichter van Intraverte en Programma Ontwikkelaar Intraverte Academie

Meld je aan!