Positieve Groepssfeer in de Zilveren Weken

Positieve groepssfeer: Maak een goede start in de Zilveren Weken

-

Het nieuwe jaar is aangebroken, en daarmee starten de ‘Zilveren Weken‘, een cruciale periode die volgt op de feestelijke viering van het begin van 2024. Bij de Intraverte Academie begrijpen we dat deze weken van essentieel belang zijn voor het creëren van een positieve groepssfeer en het bevorderen van effectief contact in de klas.

De Zilveren Weken: Een nieuw begin

Net zoals de bekende Gouden Weken, markeren de Zilveren Weken de periode na langere schoolvakanties, zoals de zomer- en kerstvakantie. Het is een tijd waarin het proces van groepsvorming opnieuw plaatsvindt. Leerlingen tasten af, ontdekken elkaars plek en rol binnen de groep, en leggen zo de basis voor een samenhangende en ondersteunende leeromgeving. Een positieve groepssfeer is van onschatbare waarde voor een plezierige schoolervaring en optimaal executief functioneren.

 

Hoewel we hopen dat dit proces soepel verloopt, begrijpen we dat veranderingen in groepssamenstelling gedurende het schooljaar aandacht en tijd vereisen. Het oer-brein test voortdurend de veiligheid en het gevoel van erbij horen. Het wel of niet bij de groep horen heeft aanzienlijke invloed op het executief functioneren van leerlingen.

Het belang van positieve groepssfeer

Een positieve groepssfeer draagt bij aan een harmonieuze leeromgeving waarin elke leerling kan floreren. Het creëert een atmosfeer waarin rust heerst en ruimte ontstaat voor persoonlijke groei. Bij de Intraverte Academie begrijpen we het belang van deze fase in de groepsvorming en daarom presenteren we met trots ons Kickstart programma.

Kickstart Programma: Bewegen en ervaren

Het Kickstart programma is ontworpen om deze cruciale fase van groepsvorming te ondersteunen door beweging en ervaring centraal te stellen. Het gaat verder dan traditionele methoden en bevordert niet alleen het contact met het eigen lichaam, maar legt ook de basis voor veiligheid en verbondenheid met anderen. Kickstart biedt leerlingen de kans om te gedijen en draagt bij aan een positieve sfeer in de groep.

Ervaringen met Kickstart

“Wij als leerkrachten vonden de lessen heel erg leuk en de kinderen vonden dit ook. Wij merken dat de onderlinge band tussen de leerlingen verbeterd is en er heerst nu een positieve groepssfeer. Er wordt minder op elkaar gereageerd, conflicten worden bewuster opgelost en de leerlingen helpen elkaar meer.”Kindcentrum Talma, Rotterdam

Dit testimonium weerspiegelt de positieve impact van het Kickstart programma op scholen. Bij de Intraverte Academie geloven we in de kracht van beweging en ervaring om een blijvende en positieve invloed te hebben op de groepsvorming en de groepssfeer.

Geef jezelf en je leerlingen de kans om te gedijen en te bloeien in een omgeving die veilig, ondersteunend en positief is. De Zilveren Weken zijn het perfecte moment om deze investering te doen en een solide basis te leggen voor een succesvol schooljaar.