Concentratie in de klas, waar begin je?

Concentratie in de klas, waar begin je?

-

Het concentreren in de klas wordt steeds vaker een probleem. Bij het uitvoeren van taken die op school gevraagd worden, is de concentratie dan soms ook ver te zoeken. Wat doe je dan als leerkracht? Hoe zorg je ervoor dat iedereen zich weet te concentreren en je de klas daardoor weer in het ritme krijgt?

Veel kinderen kunnen zich uiterst goed concentreren op een beeldscherm. Door de snelle wisseling van beelden en kleuren, zoals filmpjes en spelletjes, wordt het beloningssysteem van een kind ruim geprikkeld. De lesstof daarentegen heeft voor veel leerlingen vaak minder prikkeling. Het wordt als ‘saai’ omschreven en bij saai zakt de concentratie weg.

 

Maar wat is saai? Soms betekent saai dat de lesstof eigenlijk te moeilijk is, of dat het herhalen van de lesstof vervelend wordt. Een andere variatie is dat de lesstof niet ‘saai’ is, maar dat er veel zintuigelijke prikkels in de omgeving zijn dat het brein ervoor kiest om in de ‘uit-stand’ te gaan. Een leerling kan dan simpel gezegd geen informatie er meer bij hebben, waardoor het brein wordt overbelast.

 

Minder concentratie door stress

Een mindere concentratie van een kind kan ook te maken hebben met overprikkeling door stress. Wanneer er tijdsdruk, prestatiedruk of angsten zijn, en dus stress om de hoek komt

kijken, zal het zenuwstelsel van een kind in de overlevingsstand komen te staan. Om te overleven wordt de omgeving nauwlettend in de gaten gehouden. Het functioneren van de hersenen om bijvoorbeeld schoolwerk te maken, staat dan tijdelijk op ‘uit’.

 

Concentratie is complex

Concentratie tekent een groot gebied. Naast bovengenoemde factoren kunnen fysiologisch goede omstandigheden ook factoren zijn waardoor het concentreren minder gaat. Is het niet te warm? Is het niet te koud? Is de maag goed gevuld? Is er voldoende brandstof in de cellen? Al dit soort factoren maakt concentratie een complex onderwerp. Om eenvoudig te beginnen, kiezen we bij de Intraverte Academie ervoor om eerst aandacht te geven aan de neurologische rust in het lichaam. Hoe kun je bijvoorbeeld in 1 minuut rust ervaren, zowel per leerling als voor de hele klas? Daar hebben we zo onze manieren voor.


Wil jij de concentratie in jouw klas op een hoger level brengen en ben je benieuwd naar onze manieren? Neem dan vooral contact met ons op.

Intraverte Academie op de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT)

Intraverte Academie op de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT)

-

Van 24 t/m 28 januari 2023 is de Intraverte Academie aanwezig op de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT). De NOT is het grootste vakevent voor professionals in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, de kinderopvang en buitenschoolse opvang. Het centrale thema van de NOT 2023 is ‘Voor ontwikkeling én groei’, zowel van leerlingen en leraren, als de gehele sector. In één dag ben je helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en actuele onderwijsthema’s. Ben jij ook aanwezig?

De Intraverte Academie staat in Hal 3 van de Jaarbeurs met standnummer 03.SD02. Op onze stand vertellen we je meer over onze verschillende programma’s, hoe wij zorgen voor passend onderwijs voor alle leerlingen en hoe jij als onderwijsprofessional kunt participeren. Naast dat vertellen we je o.a. ook meer over de Kidstool en leggen we je uit hoe deze valide tool het welbevinden van leerlingen in beeld krijgt. 

 

Gratis toegang

Wil je onze stand bezoeken? Dan kun je je gratis registreren! Je registreert je voor een persoonlijke badge. Hiermee heb je toegang tot de NOT 2023 in Jaarbeurs. Ook kun je eenvoudig jouw geregistreerde gegevens live en online delen met exposanten of aanbieders van sessies waarvan jij informatie wilt ontvangen, of met vakgenoten netwerken.

Jij komt toch zeker ook?

In de onderwijs- en kinderopvangsector is de werkdruk hoog en is tijd kostbaar. Maar een bezoek aan de NOT is voor jou als professional meer dan waard.

• Je bent in één dag helemaal op de hoogte van de nieuwste leermiddelen;

• Je ziet innovaties, producten en diensten van honderden exposanten;

• Je investeert in jouw professionele ontwikkeling én groei;

• Je kunt 250 leerzame en inspirerende presentaties en workshops bijwonen;

• Je wordt in het EdTech College bijgepraat over digitalisering van het onderwijs.

 

Meer informatie over het hele programma, activiteiten en overige exposanten vind je op de website van de Nationale Onderwijstentoonstelling 2023.

Verlegen kinderen in de klas zijn niet zielig!

Verlegen kinderen in de klas zijn niet zielig!

-

Kinderen die verlegen zijn, laten in de klas en op het schoolplein niet zoveel van zichzelf zien of horen. Doordat verlegen kinderen niet zo duidelijk om aandacht vragen, gaat de aandacht van de leerkracht en van de groep over het algemeen naar de kinderen die zich duidelijk laten zien of horen. En dat is misschien ook juist wel de bedoeling van verlegen kinderen: niet opvallen, maar wel goed in de gaten houden wat er allemaal gebeurt om hen heen. Vaak wordt verlegen zijn als zielig of sociaal zwak gezien, maar daar maken we met elkaar nog wel eens vergissingen in.

Als een verlegen kind niet meedoet in de groep, dan kan het te maken hebben met de groepssfeer. Mag iedereen meedoen? Hoe communiceer je met elkaar tijdens het spel? Is de setting overzichtelijk genoeg dat er gereageerd kan worden als grenzen niet gerespecteerd worden? Dit zijn voorbeeldvragen die ervoor kunnen zorgen dat er een negatieve sfeer in de groep aanwezig is, waardoor een verlegen kind kan afhaken.

 

Als een leerling zich in de pauze terugtrekt en niet duidelijk zichtbaar is in de activiteiten op het plein, dan kan dit natuurlijk betekenen dat er onzekerheid in het spel is. Of dat het kind onvoldoende (motorische) vaardigheden heeft om mee te doen met de rest. Het kan ook zo zijn dat er behoefte is aan rust en verwerkingstijd, waarbij andere activiteiten passen. In dat geval is het juist heel sterk van het kind om eigen keuzes te maken wat hij of zij fijn vindt om te doen, of om niet te doen.

Ga het gesprek aan met een verlegen leerling

Leerlingen die niet op de voorgrond aanwezig zijn, dragen veel informatie met zich mee wat ze verzamelen vanaf de achtergrond. Deze informatie zal niet spontaan gedeeld worden, maar op uitnodiging vaak wel. Het gesprek aangaan met verlegen kinderen uit interesse over wat ze zien en beleven, is dan ook een mooie manier om het ‘gewoon’ te laten zijn dat een kind een positie kiest die bij zijn aard past. Iedereen mag er natuurlijk zijn.

 

Mini-maatschappij

Bij de Intraverte Academie vinden we het belangrijk dat alle kinderen met hun unieke talenten bijdragen in het groepsproces op school. Ook verlegen kinderen! Met elkaar vormen leerlingen een mini-maatschappij waarin de bijdrage van iedereen belangrijk is. Het is dan ook van belang dat kinderen zich de verschillende rollen van een burger leren aannemen en dat ze dat kunnen oefenen in de klas. Kinderen leren daardoor wie ze zelf zijn en hoe ze kunnen bijdragen aan de maatschappij. Het programma ‘Burgerschap – Maatschappij & Jij’ kan de klas hier dan ook bij helpen.

Hoe PMT therapie het welbevinden in de klas beïnvloedt

Hoe PMT therapie het welbevinden in de klas beïnvloedt

-

Het lichaam geeft signalen af en deze boodschappen kunnen ons helpen om even stil te staan bij wat we voelen, wat dit zou kunnen betekenen en hoe we hierop reageren. Binnen PMT therapie, ofwel psychomotorische therapie, worden psychische klachten behandeld met lichaamsgericht werken. Je leert te werken met de verbinding tussen hetgeen wat je denkt en hetgeen wat je doet. Hierdoor kan PMT een toevoeging zijn voor kinderen in de klas.

PMT wordt bij de Intraverte praktijk vaak ingezet als kinderen een negatief zelfbeeld hebben, moeite hebben met het reguleren van emoties of als zij angstig/ onzeker zijn. Kinderen leren via spel en beweging hun gevoelens en gedachten, maar ook hun gedrag, beter te snappen. Door PMT therapie leren ze hier dan de regie over te nemen, zodat ze terug kunnen komen in het positieve.

 

Ook als het kind geen klachten heeft, is stimulatie door PMT therapie een belangrijke ontwikkeling. Vanuit de Intraverte Academie vinden we het belangrijk dat alle kinderen leren om lichaamssignalen waar te nemen en hierop te reageren. Dit helpt bij het reguleren van emoties en het op tijd kunnen beseffen of iets wel of niet voor jou klopt, en of iets wel of niet bij je past. Op die manier kun je gemakkelijk hierin een keuze maken. Naast dat leert een kind oefenen om zijn of haar grenzen te voelen, aan te geven en voor zichzelf op te komen als dat nodig is.

Het leren zien en accepteren van verschillen door PMT

Bij iedereen ligt de grens ergens anders. Kinderen die verschillen, en dat is nogal vaak zo, kunnen in eenzelfde situatie verschillende emoties ervaren. Het respecteren van de verschillen en hier dankbaar gebruik van maken, is weer van belang in de relaties met anderen, het samenwerken, je thuis voelen in het gezin, in de klas, het systeem waar het kind deel van uit maakt en vooral het thuis voelen met jezelf. Heel kort samengevat, noemen kinderen dit vaak “gewoon mezelf zijn”.

 

Bovengenoemde basisvaardigheden, die we gebruiken met PMT, zitten in de aanpak van al onze programma’s verwerkt. We hebben immers in de praktijk geleerd dat er altijd een startpunt blijkt te zijn als je een probleem wilt aanpakken. En dat startpunt is eigenlijk vaak hetzelfde: het voelen van lichaamssignalen en jezelf ontspannen om zo je welbevinden zelf te beïnvloeden.

Introvert en extravert vullen elkaar aan in de klas!

Introvert en extravert vullen elkaar aan in de klas!

-

Een klas zit vol met leerlingen die introvert zijn en met leerlingen die extravert zijn. Dit maakt een diverse klas. Voor de leerkracht is het een kunst om iedereen aan bod te laten komen en groeiruimte te bieden. Als de verantwoordelijkheid hiervoor alleen op de schouders van de leerkracht zou rusten, dan is het misschien wel onmogelijk. De verborgen kracht ligt in het systeem; de klas als systeem gezond te laten functioneren en ruimte te bieden aan de regulatie en uitwisseling.

Een kijkje in de wereld van een introvert en een extravert persoon laat zien dat de één naar zijn binnenwereld neigt, terwijl de ander naar zijn buitenwereld trekt. Beide hebben soms last van het feit dat ze iets ‘te’ veel naar die binnen- of buitenwereld neigen. Dit terwijl ze eigenlijk baat hebben aan die ‘te’ van de ander.

 

Soms gaat het vanzelf. Kinderen vullen elkaar aan en zoeken bij de ander wat ze nodig hebben. Ieder kind, zowel een introvert kind als een extravert kind, wil helpen en iets bijdragen. Om dit proces te stimuleren, heeft de Intraverte Academie diverse programma’s ontwikkeld. Programma’s die kunnen helpen om het introverte in de één en het extraverte in de ander te stimuleren.

 

De rode draad

Vanuit de ruim 25 jaar ervaring in de individuele begeleidingen en de groep begeleidingen van kinderen die de balans zoeken, hebben we een selectie aan onmisbare thema’s gemaakt. De rode draad van deze thema’s is dat alle kinderen kunnen leren om in contact te komen met zichzelf. Dit door hun grenzen te voelen, aan te geven en die van anderen te respecteren. Maar ook door zichzelf beter te leren kennen, elkaar beter te begrijpen en zo met elkaar voor elkaar te zorgen.

 

Balans tussen introvert en extravert

Ben jij als leerkracht op zoek naar een balans tussen introvert en extravert in de klas? Laat het ons dan weten door het contactformulier in te vullen.