Hoe PMT therapie het welbevinden in de klas beïnvloedt

Hoe PMT therapie het welbevinden in de klas beïnvloedt

-

Het lichaam geeft signalen af en deze boodschappen kunnen ons helpen om even stil te staan bij wat we voelen, wat dit zou kunnen betekenen en hoe we hierop reageren. Binnen PMT therapie, ofwel psychomotorische therapie, worden psychische klachten behandeld met lichaamsgericht werken. Je leert te werken met de verbinding tussen hetgeen wat je denkt en hetgeen wat je doet. Hierdoor kan PMT een toevoeging zijn voor kinderen in de klas.

PMT wordt bij de Intraverte praktijk vaak ingezet als kinderen een negatief zelfbeeld hebben, moeite hebben met het reguleren van emoties of als zij angstig/ onzeker zijn. Kinderen leren via spel en beweging hun gevoelens en gedachten, maar ook hun gedrag, beter te snappen. Door PMT therapie leren ze hier dan de regie over te nemen, zodat ze terug kunnen komen in het positieve.

 

Ook als het kind geen klachten heeft, is stimulatie door PMT therapie een belangrijke ontwikkeling. Vanuit de Intraverte Academie vinden we het belangrijk dat alle kinderen leren om lichaamssignalen waar te nemen en hierop te reageren. Dit helpt bij het reguleren van emoties en het op tijd kunnen beseffen of iets wel of niet voor jou klopt, en of iets wel of niet bij je past. Op die manier kun je gemakkelijk hierin een keuze maken. Naast dat leert een kind oefenen om zijn of haar grenzen te voelen, aan te geven en voor zichzelf op te komen als dat nodig is.

Het leren zien en accepteren van verschillen door PMT

Bij iedereen ligt de grens ergens anders. Kinderen die verschillen, en dat is nogal vaak zo, kunnen in eenzelfde situatie verschillende emoties ervaren. Het respecteren van de verschillen en hier dankbaar gebruik van maken, is weer van belang in de relaties met anderen, het samenwerken, je thuis voelen in het gezin, in de klas, het systeem waar het kind deel van uit maakt en vooral het thuis voelen met jezelf. Heel kort samengevat, noemen kinderen dit vaak “gewoon mezelf zijn”.

 

Bovengenoemde basisvaardigheden, die we gebruiken met PMT, zitten in de aanpak van al onze programma’s verwerkt. We hebben immers in de praktijk geleerd dat er altijd een startpunt blijkt te zijn als je een probleem wilt aanpakken. En dat startpunt is eigenlijk vaak hetzelfde: het voelen van lichaamssignalen en jezelf ontspannen om zo je welbevinden zelf te beïnvloeden.

Introvert en extravert vullen elkaar aan in de klas!

Introvert en extravert vullen elkaar aan in de klas!

-

Een klas zit vol met leerlingen die introvert zijn en met leerlingen die extravert zijn. Dit maakt een diverse klas. Voor de leerkracht is het een kunst om iedereen aan bod te laten komen en groeiruimte te bieden. Als de verantwoordelijkheid hiervoor alleen op de schouders van de leerkracht zou rusten, dan is het misschien wel onmogelijk. De verborgen kracht ligt in het systeem; de klas als systeem gezond te laten functioneren en ruimte te bieden aan de regulatie en uitwisseling.

Een kijkje in de wereld van een introvert en een extravert persoon laat zien dat de één naar zijn binnenwereld neigt, terwijl de ander naar zijn buitenwereld trekt. Beide hebben soms last van het feit dat ze iets ‘te’ veel naar die binnen- of buitenwereld neigen. Dit terwijl ze eigenlijk baat hebben aan die ‘te’ van de ander.

 

Soms gaat het vanzelf. Kinderen vullen elkaar aan en zoeken bij de ander wat ze nodig hebben. Ieder kind, zowel een introvert kind als een extravert kind, wil helpen en iets bijdragen. Om dit proces te stimuleren, heeft de Intraverte Academie diverse programma’s ontwikkeld. Programma’s die kunnen helpen om het introverte in de één en het extraverte in de ander te stimuleren.

 

De rode draad

Vanuit de ruim 25 jaar ervaring in de individuele begeleidingen en de groep begeleidingen van kinderen die de balans zoeken, hebben we een selectie aan onmisbare thema’s gemaakt. De rode draad van deze thema’s is dat alle kinderen kunnen leren om in contact te komen met zichzelf. Dit door hun grenzen te voelen, aan te geven en die van anderen te respecteren. Maar ook door zichzelf beter te leren kennen, elkaar beter te begrijpen en zo met elkaar voor elkaar te zorgen.

 

Balans tussen introvert en extravert

Ben jij als leerkracht op zoek naar een balans tussen introvert en extravert in de klas? Laat het ons dan weten door het contactformulier in te vullen.