Intraverte Academie op de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT)

Intraverte Academie op de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT)

-

Van 24 t/m 28 januari 2023 is de Intraverte Academie aanwezig op de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT). De NOT is het grootste vakevent voor professionals in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, de kinderopvang en buitenschoolse opvang. Het centrale thema van de NOT 2023 is ‘Voor ontwikkeling én groei’, zowel van leerlingen en leraren, als de gehele sector. In één dag ben je helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en actuele onderwijsthema’s. Ben jij ook aanwezig?

De Intraverte Academie staat in Hal 3 van de Jaarbeurs met standnummer 03.SD02. Op onze stand vertellen we je meer over onze verschillende programma’s, hoe wij zorgen voor passend onderwijs voor alle leerlingen en hoe jij als onderwijsprofessional kunt participeren. Naast dat vertellen we je o.a. ook meer over de Kidstool en leggen we je uit hoe deze valide tool het welbevinden van leerlingen in beeld krijgt. 

 

Gratis toegang

Wil je onze stand bezoeken? Dan kun je je gratis registreren! Je registreert je voor een persoonlijke badge. Hiermee heb je toegang tot de NOT 2023 in Jaarbeurs. Ook kun je eenvoudig jouw geregistreerde gegevens live en online delen met exposanten of aanbieders van sessies waarvan jij informatie wilt ontvangen, of met vakgenoten netwerken.

Jij komt toch zeker ook?

In de onderwijs- en kinderopvangsector is de werkdruk hoog en is tijd kostbaar. Maar een bezoek aan de NOT is voor jou als professional meer dan waard.

• Je bent in één dag helemaal op de hoogte van de nieuwste leermiddelen;

• Je ziet innovaties, producten en diensten van honderden exposanten;

• Je investeert in jouw professionele ontwikkeling én groei;

• Je kunt 250 leerzame en inspirerende presentaties en workshops bijwonen;

• Je wordt in het EdTech College bijgepraat over digitalisering van het onderwijs.

 

Meer informatie over het hele programma, activiteiten en overige exposanten vind je op de website van de Nationale Onderwijstentoonstelling 2023.

Verlegen kinderen in de klas zijn niet zielig!

Verlegen kinderen in de klas zijn niet zielig!

-

Kinderen die verlegen zijn, laten in de klas en op het schoolplein niet zoveel van zichzelf zien of horen. Doordat verlegen kinderen niet zo duidelijk om aandacht vragen, gaat de aandacht van de leerkracht en van de groep over het algemeen naar de kinderen die zich duidelijk laten zien of horen. En dat is misschien ook juist wel de bedoeling van verlegen kinderen: niet opvallen, maar wel goed in de gaten houden wat er allemaal gebeurt om hen heen. Vaak wordt verlegen zijn als zielig of sociaal zwak gezien, maar daar maken we met elkaar nog wel eens vergissingen in.

Als een verlegen kind niet meedoet in de groep, dan kan het te maken hebben met de groepssfeer. Mag iedereen meedoen? Hoe communiceer je met elkaar tijdens het spel? Is de setting overzichtelijk genoeg dat er gereageerd kan worden als grenzen niet gerespecteerd worden? Dit zijn voorbeeldvragen die ervoor kunnen zorgen dat er een negatieve sfeer in de groep aanwezig is, waardoor een verlegen kind kan afhaken.

 

Als een leerling zich in de pauze terugtrekt en niet duidelijk zichtbaar is in de activiteiten op het plein, dan kan dit natuurlijk betekenen dat er onzekerheid in het spel is. Of dat het kind onvoldoende (motorische) vaardigheden heeft om mee te doen met de rest. Het kan ook zo zijn dat er behoefte is aan rust en verwerkingstijd, waarbij andere activiteiten passen. In dat geval is het juist heel sterk van het kind om eigen keuzes te maken wat hij of zij fijn vindt om te doen, of om niet te doen.

Ga het gesprek aan met een verlegen leerling

Leerlingen die niet op de voorgrond aanwezig zijn, dragen veel informatie met zich mee wat ze verzamelen vanaf de achtergrond. Deze informatie zal niet spontaan gedeeld worden, maar op uitnodiging vaak wel. Het gesprek aangaan met verlegen kinderen uit interesse over wat ze zien en beleven, is dan ook een mooie manier om het ‘gewoon’ te laten zijn dat een kind een positie kiest die bij zijn aard past. Iedereen mag er natuurlijk zijn.

 

Mini-maatschappij

Bij de Intraverte Academie vinden we het belangrijk dat alle kinderen met hun unieke talenten bijdragen in het groepsproces op school. Ook verlegen kinderen! Met elkaar vormen leerlingen een mini-maatschappij waarin de bijdrage van iedereen belangrijk is. Het is dan ook van belang dat kinderen zich de verschillende rollen van een burger leren aannemen en dat ze dat kunnen oefenen in de klas. Kinderen leren daardoor wie ze zelf zijn en hoe ze kunnen bijdragen aan de maatschappij. Het programma ‘Burgerschap – Maatschappij & Jij’ kan de klas hier dan ook bij helpen.

Hoe PMT therapie het welbevinden in de klas beïnvloedt

Hoe PMT therapie het welbevinden in de klas beïnvloedt

-

Het lichaam geeft signalen af en deze boodschappen kunnen ons helpen om even stil te staan bij wat we voelen, wat dit zou kunnen betekenen en hoe we hierop reageren. Binnen PMT therapie, ofwel psychomotorische therapie, worden psychische klachten behandeld met lichaamsgericht werken. Je leert te werken met de verbinding tussen hetgeen wat je denkt en hetgeen wat je doet. Hierdoor kan PMT een toevoeging zijn voor kinderen in de klas.

PMT wordt bij de Intraverte praktijk vaak ingezet als kinderen een negatief zelfbeeld hebben, moeite hebben met het reguleren van emoties of als zij angstig/ onzeker zijn. Kinderen leren via spel en beweging hun gevoelens en gedachten, maar ook hun gedrag, beter te snappen. Door PMT therapie leren ze hier dan de regie over te nemen, zodat ze terug kunnen komen in het positieve.

 

Ook als het kind geen klachten heeft, is stimulatie door PMT therapie een belangrijke ontwikkeling. Vanuit de Intraverte Academie vinden we het belangrijk dat alle kinderen leren om lichaamssignalen waar te nemen en hierop te reageren. Dit helpt bij het reguleren van emoties en het op tijd kunnen beseffen of iets wel of niet voor jou klopt, en of iets wel of niet bij je past. Op die manier kun je gemakkelijk hierin een keuze maken. Naast dat leert een kind oefenen om zijn of haar grenzen te voelen, aan te geven en voor zichzelf op te komen als dat nodig is.

Het leren zien en accepteren van verschillen door PMT

Bij iedereen ligt de grens ergens anders. Kinderen die verschillen, en dat is nogal vaak zo, kunnen in eenzelfde situatie verschillende emoties ervaren. Het respecteren van de verschillen en hier dankbaar gebruik van maken, is weer van belang in de relaties met anderen, het samenwerken, je thuis voelen in het gezin, in de klas, het systeem waar het kind deel van uit maakt en vooral het thuis voelen met jezelf. Heel kort samengevat, noemen kinderen dit vaak “gewoon mezelf zijn”.

 

Bovengenoemde basisvaardigheden, die we gebruiken met PMT, zitten in de aanpak van al onze programma’s verwerkt. We hebben immers in de praktijk geleerd dat er altijd een startpunt blijkt te zijn als je een probleem wilt aanpakken. En dat startpunt is eigenlijk vaak hetzelfde: het voelen van lichaamssignalen en jezelf ontspannen om zo je welbevinden zelf te beïnvloeden.

Introvert en extravert vullen elkaar aan in de klas!

Introvert en extravert vullen elkaar aan in de klas!

-

Een klas zit vol met leerlingen die introvert zijn en met leerlingen die extravert zijn. Dit maakt een diverse klas. Voor de leerkracht is het een kunst om iedereen aan bod te laten komen en groeiruimte te bieden. Als de verantwoordelijkheid hiervoor alleen op de schouders van de leerkracht zou rusten, dan is het misschien wel onmogelijk. De verborgen kracht ligt in het systeem; de klas als systeem gezond te laten functioneren en ruimte te bieden aan de regulatie en uitwisseling.

Een kijkje in de wereld van een introvert en een extravert persoon laat zien dat de één naar zijn binnenwereld neigt, terwijl de ander naar zijn buitenwereld trekt. Beide hebben soms last van het feit dat ze iets ‘te’ veel naar die binnen- of buitenwereld neigen. Dit terwijl ze eigenlijk baat hebben aan die ‘te’ van de ander.

 

Soms gaat het vanzelf. Kinderen vullen elkaar aan en zoeken bij de ander wat ze nodig hebben. Ieder kind, zowel een introvert kind als een extravert kind, wil helpen en iets bijdragen. Om dit proces te stimuleren, heeft de Intraverte Academie diverse programma’s ontwikkeld. Programma’s die kunnen helpen om het introverte in de één en het extraverte in de ander te stimuleren.

 

De rode draad

Vanuit de ruim 25 jaar ervaring in de individuele begeleidingen en de groep begeleidingen van kinderen die de balans zoeken, hebben we een selectie aan onmisbare thema’s gemaakt. De rode draad van deze thema’s is dat alle kinderen kunnen leren om in contact te komen met zichzelf. Dit door hun grenzen te voelen, aan te geven en die van anderen te respecteren. Maar ook door zichzelf beter te leren kennen, elkaar beter te begrijpen en zo met elkaar voor elkaar te zorgen.

 

Balans tussen introvert en extravert

Ben jij als leerkracht op zoek naar een balans tussen introvert en extravert in de klas? Laat het ons dan weten door het contactformulier in te vullen.

Faalangst: hoe overwinnen leerlingen het?

Faalangst: hoe overwinnen leerlingen het?

-

Soms weet je als leerkracht de waarde van een toets niet goed in te schatten. De ene leerling kan een hoger prestatieniveau hebben dan de andere leerling. Sommige leerlingen presteren (onverwachts) minder goed, omdat zij overmatig bang blijken te zijn voor schoolse situaties, zoals een toets, spreekbeurt of het stellen van een vraag. Deze vorm van angst wordt ook wel faalangst genoemd.

Wist je dat faalangst voorkomt bij 8% van de basisschoolleerlingen en bij 10-20% van de leerlingen op het voortgezet onderwijs? Kinderen met faalangst zijn bang dat ze niet kunnen voldoen aan de verwachtingen. Als een leerling zichzelf voor wat voor reden dan ook onder druk zet, of onder druk gezet wordt, dan kan er naast de gezonde spanning die voor een goede prestatie zorgt, ook een ongezonde spanning optreden. Leerlingen met faalangst presteren vaak onder hun niveau, en daardoor worden zij bevestigd in het negatieve beeld dat ze van zichzelf hebben. Er kan een negatieve spiraal ontstaan.

 

Oorzaken van faalangst

De twee meest voorkomende oorzaken van faalangst zijn een laag zelfbeeld en de ervaren druk. Als kinderen een laag zelfbeeld hebben, zijn zij ervan overtuigd dat ze gaan falen. Als dit vervolgens ook gebeurt, schrijven ze dit falen aan zichzelf toe. Naast dat ontstaat de angst om te falen ook doordat kinderen een hoge druk ervaren om te presteren. Uitspraken van de leerkracht kunnen onbedoeld deze druk aanwakkeren.

 

Oorzaken van faalangst
Sommige kinderen slapen de dag voor de toets, of soms zelfs al wat langer niet goed. Ze eten misschien slecht en halen zich allerlei scenario’s in het hoofd wat er allemaal mis kan gaan. Wanneer de spanning een bepaalde drempel heeft bereikt, heeft dit een effect op de executieve functies. De angst geeft een droge mond, een snelle hartslag, spierspanningen en het allervervelendste voor de toets. Nadenken lukt niet meer en alleen overleven is nog mogelijk.

Door faalangst wordt de weg naar je nieuwe geleerde stof versperd. Het is niet bereikbaar. Alleen de eerder geautomatiseerde vaardigheden van de leerling zijn te gebruiken. Leerlingen met faalangst krijgen bij nieuwe stof automatische gedachtepatronen als “Ik kan dit toch niet, want het zal wel weer misgaan.”. Dit geeft nog meer stress en frustratie. Naast dat kan er ook nog prestatiedruk en tijdsdruk ontstaan. Allerlei factoren die dan net even te veel zijn voor de leerlingen met de angst om te falen.

 

Faalangst sturen

Deze neurologische reacties op stress zijn gelukkig goed bij te sturen als je weet hoe je faalangst onder controle kunt houden. Welke factoren werken stress verhogend? Welke factoren werken stress verlagend? En wat is een gezonde hoeveelheid spanning?

Bij de Intraverte Academie is het mogelijk om je leerlingen te helpen met het overwinnen van faalangst. Zo kan er individueel gewerkt worden, maar kan er ook groepstraining ingezet worden als basiseducatie voor de hele klas. Als er bij jouw leerlingen sprake is van faalangst en je je hier zorgen over maakt, kunnen wij een programma op maat aanbieden. 

 

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Hoogbegaafd zijn in de klas: hoe sluit je hier op aan?

Hoogbegaafd zijn in de klas: hoe sluit je hier op aan?

-

Een klas zit vol met kinderen die overeenkomsten met elkaar hebben. Tegelijkertijd kunnen er ook veel verschillen te zien zijn. Verschillen in IQ maakt het soms lastig om alle leerlingen uitdaging op maat te bieden. Het kan voorkomen dat je een leerling in de klas hebt zitten die hoogbegaafd is. Steeds vaker wordt er om IQ-testen gevraagd, omdat er vragen zijn over de belastbaarheid en het plafond van de leerling.

Wanneer een leerling niet goed op de Cito-toetsen presteert, dan kan het veel redenen hebben. Is er voldoende rust? Zowel in de klas, als in het kind zelf. Is er voldoende rijping? Met andere woorden: is de leerling al toe aan de vaardigheden die het te doen krijgt? Of is het kind er allang niet meer aan toe, maar zelfs er al voorbij? En hoe is het met de prikkelverwerking van het kind gesteld? Wat is de belastbaarheid voor prikkels in het algemeen? Als je hierover na gaat denken, dan kunnen er dus aardig wat redenen zijn waardoor een leerling niet goed kan presteren.

 

Is de leerling hoogbegaafd?

Een onvoldoende scoren op een Cito of een onvoldoende scoren die niet passend is bij de algehele indruk die je van een leerling hebt, kunnen aanwijzingen zijn voor onderpresteren, motivatieproblemen, gevoeligheid voor spanning en hoge prestatiedrang. Soms kan het verbale vermogen zo sterk zijn dat de verwachtingen omhoogschieten. Dit terwijl de leerling op een ander vlak, zoals het praktisch uitvoeren wat theoretisch zo prachtig uiteengezet wordt, stagneert.

 

Het kan zijn dat het er niet uitkomt door een (emotionele) blokkade of minder hoogbegaafdheid in de klas. Dit kan heel frustrerend zijn voor de leerling, maar ook zeker voor de leerkracht. In dit geval is het verstandig om af te vragen waar het gedrag van de leerling vandaan komt. Misschien zit er namelijk wel meer achter. En ja, in dat geval kan de leerling hoogbegaafd zijn.

Aansluiten bij de leerstijl van een hoogbegaafde leerling

Metacognitieve vaardigheden zijn vaardigheden die invloed hebben op het leergedrag van een kind. Denk aan vaardigheden als plannen, zelfstandig werken en jezelf motiveren. Doordat een leerling die hoogbegaafd is een ontwikkelingsvoorsprong heeft, laat hij of zij een wat afwijkende manier van leren zien. Goede metacognitieve vaardigheden zijn dan extra belangrijk. Door het aanleren van metacognitieve vaardigheden kunnen hoogbegaafde leerlingen beter omgaan met strubbelingen als een hoge prestatiedrang en motivatieproblemen. Zo helpt het stimuleren van het doorzettingsvermogen om niet meteen op te geven als iets moeilijk is.

 

Als leerkracht wordt er misschien verwacht dat je goed aansluit bij de leerstijl of leerstrategie van een leerling die hoogbegaafd is. Maar hoe doe je dat? Het antwoord is: helder communiceren. Hoogbegaafde leerlingen denken anders en dat heeft gevolgen voor de manier waarop ze communiceren. Zo nemen ze dingen soms te letterlijk. Ze stellen veelvuldig ‘waaromvragen’ die niet of met veel moeite te beantwoorden zijn. Duidelijk communiceren en doorvragen als een leerling die hoogbegaafd is iets zegt, is daarom erg belangrijk.

 

Programma op maat

Vind je het lastig om in te spelen op hoogbegaafde leerlingen en zou je verandering willen zien in de klas? Dan willen we je vragen om contact met ons op te nemen. Misschien kan de Intraverte Academie met een programma op maat iets voor jou en je klas betekenen.

Samen spelen: het voorkomen van conflicten

Samen spelen: het voorkomen van conflicten

-

Leerlingen zien we graag samen spelen en plezier maken. Maar soms gaat het samen spelen niet helemaal goed. Er kan een conflict of zelfs ruzie ontstaan. We merken de laatste tijd dat we bij de Intraverte Academie vaak vragen krijgen over conflicten en ruzies in de klas. Daarnaast zijn er ook vragen over verstoringen in de groepsdynamiek, waarbij er dieperliggende conflicten zijn die de sfeer bepalen. Hoe komt dit en hoe kun je de conflicten voorkomen, zodat het samen spelen leuk blijft?

Als kind kan het onveilig voelen om in een groep je mening te geven. Kinderen geven aan dat ze raar gevonden worden en dat ze worden uitgelachen als ze hun ideeën in de groep delen. Een “het maakt niet uit wat ik vind, want er wordt toch niet naar mij geluisterd” komt dan ook vaak aan bod. Als kinderen hun mening niet durven te uiten, hun grens niet aangeven en niet durven uit te spreken wat ze voelen, dan liggen misverstanden in de communicatie op de loer. Kinderen vertrouwen elkaar niet meer en vullen het gedrag van een ander negatief in. Hierdoor wordt het samen spelen er niet leuker op.

 

Helaas, een miscommunicatie

Als kinderen over hun gedachten, gevoel en het gedrag in gesprek gaan, dan blijkt het vaak dat ze elkaar gewoon niet goed begrepen hebben. Een miscommunicatie. Het begrijpen van elkaars gevoelens en emoties kunnen kinderen al op jonge leeftijd leren. De vraag “als je naar de ander kijkt, ziet hij er dan boos of verdrietig uit?” snappen jonge kinderen meestal prima. Je komt erachter wat er aan de hand is door het simpelweg even aan de ander te vragen.

 

Samen spelen is contact maken met elkaar

Contact maken met de ander en dit contact tijdens het samen spelen behouden, is niet altijd makkelijk. Er zijn allerlei redenen waarom kinderen niet meer aan de ander denken,

maar vooral aan zichzelf. Dat kan bijvoorbeeld enthousiasme zijn, of de lust om te winnen. Bezig zijn om het zelf goed te doen, of juist angst hebben om iets niet goed te doen. Zelf gezien willen worden, of zich gehoord willen voelen. Het zijn allerlei gewone dagelijkse behoeften die hun plek hebben in het samen spelen.

 

In onze trajecten, die gericht zijn op groepsdynamiek, is ‘gewoon’ samen spelen in de pauze, zonder dat de leerkracht scheidsrechter hoeft te zijn, dan ook een indicator of de interventie succesvol is. 

 

Meer weten?

Heb je vragen over de leerlingen in jouw klas en het samen spelen? Neem dan contact met ons op. Je kunt bellen naar 0578 – 215 040 of stuur een email naar info@intraverteacademie.nl.

 

Wil je meer informatie over een goed en veilig klimaat in de klas? Bekijk dan eens het programma ‘Klas(s) en Klimaat’.

Weerbaarheid in de klas: de bouwstenen

Weerbaarheid in de klas: de bouwstenen

-

Als leerkracht herken je het vast wel; je wil dat de kinderen in je klas leren om voor hun eigen wensen, grenzen en behoeften op te komen, en dat zij rekening houden met de wensen en grenzen van anderen. Fun fact: dat leren ze ook! Kinderen zijn op school constant bezig om hun sociale vaardigheden te oefenen. Weerbaarheid in de klas lijkt altijd een bijzonder begrip, maar het is eigenlijk heel gewoon.

In een weerbare klas …

– zijn wensen, grenzen en behoeften bespreekbaar voor het individu en voor het geheel (dus ook voor klasgenoten en de leerkracht).

– is er veerkracht en wordt er stilgestaan bij onrecht en ongenoegen.

– wordt er geput uit de krachten van de kinderen en de leerkracht.

– worden er afspraken gemaakt en door de klas nageleefd, en waar nodig word je aan de afspraken herinnert.

 

In een gezond en veilig klimaat in de klas zal dit van nature gebeuren. Want als we er allemaal met onze unieke verschijning mogen zijn, dan is er oprechte aandacht voor ieders grenzen, wensen en behoeften. De verschillen verrijken de groep en het groepssysteem zal zoeken naar een dynamisch evenwicht.

 

Het ideale plaatje

Oké, natuurlijk is dit ideale plaatje niet altijd de realiteit. Er zijn een tal van factoren die de weerbaarheid in de klas onderdrukken. Denk maar aan de druk die op het onderwijs ligt, de

bewegingsarmoede met alle gevolgen van dien, of de onzekerheid van de tijd waarin we leven. Toch is het belang van weerbaarheid in de klas groot. De klas is de maatschappij in het klein en in de klas wordt de maatschappij van de toekomst gebouwd.

 

De bouwstenen die nodig zijn om de maatschappij van de toekomst te bouwen, kennen we allemaal: contact met elkaar maken en houden, grenzen kunnen bespreken en respecteren, elkaar en jezelf vertrouwen, emoties herkennen en reguleren, elkaars kwaliteiten inzien en benutten, samen werken, en conflicten oplossen. De uitdaging is om met deze bouwstenen te bouwen aan een weerbare houding. Steeds met kleine stapjes. Dit betekent ervaring opdoen, leren door te proberen en samen zien dat het zin heeft.

 

Het ideale plaatje kan door veel spelen en bewegen realiteit worden. De Intraverte Academie heeft een aantal programma’s ontwikkeld waarin de bouwstenen op een ervaringsgerichte wijze aan bod komen. Wil je meer weten over de programma’s? Neem dan contact met ons op.

Diversiteit van leerlingen: een last of een lust?

Diversiteit van leerlingen: een last of een lust?

-

Iedereen is anders en iedereen is uniek. Dit maakt dat er veel diversiteit is in de klas. De kleurrijke variaties kunnen op vele manieren zichtbaar worden. Om maar eens te beginnen vanuit een neuromotorische bril: Hoe heeft het brein zijn paden gebaand om te (over)leven?

Voor jou als leerkracht is de grote vraag hoe je met de diversiteit van leerlingen om gaat. Voor ieder kind geldt namelijk dat hij/ zij gehoord, gezien en erkend wil worden. De manier waarop een kind dit laat merken, is heel divers. Kinderen kunnen direct en indirect vragen om aandacht. De één vraagt er letterlijk om, terwijl de ander netjes wacht tot hij/ zij de kans krijgt.

 

A, B, C tot X, Y, Z

Ook de manier waarop kinderen leren, kent grote verschillen. Over het algemeen geldt dat spelenderwijs en ervaringsgericht leren het plezierigst wordt ervaren, en een duurzamer effect heeft. Daarbinnen zijn er grote verschillen in de voorkeur van het verkrijgen van informatie via de ogen, de oren of de tast. Er zijn breinen die van a-b-c routes houden en er zijn breinen die via de x-y-z as allerlei routes bewandelen om hun doel te bereiken. Vanuit prikkelgevoeligheid bestaan er dan ook nog de variaties van prikkelzoekers en prikkelmijders die met verschillende strategieën tot een gereguleerd prikkeldieet komen. Kortom: alleen neuromotorisch gezien zijn de verschillen al enorm en is er sprake van diversiteit van leerlingen.

Diversiteit pleasen

Is het dan echt onmogelijk om alle leerlingen op maat te bedienen? Dat lijkt als leerkracht voor een groep misschien wel zo, en dat is het ook, maar tegelijkertijd wordt het wel dagelijks door velen gedaan. Je bent namelijk echt niet de enige die zich voor de volle 100% inzet om de diversiteit van leerlingen te pleasen. Maar is het dan een last of een lust? Hoe zwaar het soms ook is, de verschillen zijn ook leuk en interessant, toch?!


Wat zijn de succesverhalen in jouw school en hoe komt iedere leerling in de klas tot zijn recht? Hoe ontstaat er binnen een groep dynamiek waarin iedereen groeiruimte heeft? Dat is iets waar het programma Kickstart zich voor in zet. Als je input nodig hebt om het proces van verschillen te herkennen en te erkennen, dan is het Kickstart programma misschien dus wel wat voor jou!

Creëer je dreamteam: Sterk team, sterke school

Creëer je dreamteam: Sterk team, sterke school

-

Een sterk team houdt je school fier overeind, ook als er veel zieken zijn of als er wéér een nieuwe coronapandemie uitbreekt. De start van het schooljaar is het uitgelezen moment om te zorgen voor een positieve groepsdynamiek. Wat moet je wel en wat vooral níét doen als je je dreamteam wil smeden?

Dat is het vraagstuk waar Koos Stienstra, Directeur Intraverte Academie, antwoord op geeft in het blad Kader. Kader behoort tot de beste en meest gelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. Kader besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider.

 

Aan het woord

Koos Stienstra is mededirecteur van Intraverte en ontwikkelde voor AVS Academie de Leergang Positief Onderwijs voor schoolleiders. “Als je niet hetzelfde doel hebt, kan het flink misgaan. Doe nooit de aanname dat een groep leraren allemaal dezelfde verwachtingen deelt.” Iedereen weet toch wel wat het doel is van het onderwijs en de school? “Helaas niet,” zegt Stienstra. “Missie en visie zijn vaak holle containerbegrippen. Er vloeien geen afspraken uit voort. Ik zie regelmatig teams waar iedereen ontzettend druk is, waar de leraren allemaal een andere kant op werken. Ze frustreren elkaar. Je kunt als team bijvoorbeeld het doel delen om een goede eindviering te houden met groep acht. Heb je dat doel niet? Dan wordt het een privé-project van een paar collega’s. Ze ervaren geen support, al hun energie lekt erin weg en andere leraren zijn gefrustreerd, omdat ze vinden dat die anderen hun prioriteiten niet op orde hebben.” 

Het is een kwestie van herijken, elk school- jaar weer, aldus Stienstra. “Hoe zien we de ontwikkeling van een kind? Waar willen we het kind met het onderwijs op voor- bereiden? En hoe gaan we dat doen als team? Waarom doen we wat we doen? Als je overeenstemming hebt over die vragen, heb je automatisch een sterker team, omdat er per direct minder frustraties zijn.”

 

Lees verder

Koos Stienstra vervolgt zijn verhaal in het stuk ‘Creëer je dreamteam’. Ben je benieuwd? Klik dan hier.

 

Dit artikel verscheen in KADER 10 2022, hét vakblad voor leidinggevenden in het funderend onderwijs van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) – avs.nl