Welbevinden tijdens de Gouden Weken

Welbevinden tijdens de Gouden Weken: bouw aan een sterke groep voor een succesvol schooljaar

-

Een nieuw schooljaar is als een blanco bladzijde vol mogelijkheden. Als leerkracht, schooldirecteur, of een dergelijke schoolprofessional is het van cruciaal belang om een sterke basis te leggen voor het welbevinden van leerlingen. De Gouden Weken bieden een unieke gelegenheid om een positieve en inclusieve groep te creëren, waarin iedereen zich gezien, gewaardeerd en verbonden voelt. In dit artikel delen we waarom het welbevinden tijdens de Gouden Weken zo belangrijk is en hoe je dit kunt bevorderen voor een succesvol schooljaar.

Het welbevinden van leerlingen zorgt uiteindelijk voor een positieve leeromgeving. Wanneer leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen op school, kunnen ze zich optimaal ontwikkelen. Het welbevinden heeft niet alleen invloed op de sociale en emotionele ontwikkeling van leerlingen, maar ook op hun motivatie en leerprestaties. Daarom is het belangrijk om juist tijdens de Gouden Weken extra aandacht te besteden aan het welbevinden.

 

De Gouden Weken als bouwstenen

De Gouden Weken vormen de eerste weken van het schooljaar en zijn van onschatbare waarde voor het creëren van een sterke groep. Het is een periode waarin je samen met de leerlingen werkt aan het opbouwen van onderling vertrouwen, respect en betrokkenheid. En dit geldt niet alleen voor de leerlingen, ook onderling met je collega’s!

 

Hieronder volgen enkele tips om het welbevinden tijdens de Gouden Weken te versterken:
• Investeer in relaties: Neem de tijd om leerlingen persoonlijk te leren kennen. Voer individuele gesprekken, organiseer kennismakingspelletjes en creëer een positieve en inclusieve sfeer waarin iedereen zich welkom voelt.
• Bouw een aan gezamenlijke visie: Betrek de leerlingen bij het creëren van een gemeenschappelijke visie voor het schooljaar. Laat iedereen zijn stem horen en stimuleer eigenaarschap en betrokkenheid.
• Versterk samenwerking: Moedig samenwerking tussen leerlingen aan met groepsactiviteiten en projecten. Dit bevordert sociale vaardigheden, wederzijds begrip en een gevoel van saamhorigheid.
• Stimuleer waardering: Benadruk het belang van waardering en erkenning in de klas. Organiseer momenten waarop leerlingen elkaar kunnen complimenteren en positieve ervaringen kunnen delen.
• Zorg voor een veilige leeromgeving: Besteed aandacht aan regels, grenzen en een positieve gedragscultuur. Creëer een omgeving waarin leerlingen zich veilig voelen om zichzelf te zijn en waarin respectvol met elkaar wordt omgegaan.

De impact van welbevinden

Een positief welbevinden tijdens de Gouden Weken heeft talloze voordelen voor leerlingen, collega’s en de schoolgemeenschap als geheel:
• Verhoogde betrokkenheid en motivatie: Leerlingen die zich welbevinden op school, zijn gemotiveerder om te leren en actief deel te nemen aan het onderwijsproces.
• Verbeterde sociale relaties: Een positieve en inclusieve groep bevordert gezonde sociale interacties, vriendschappen en empathie tussen leerlingen.
• Vermindering van gedragsproblemen: Een veilige en ondersteunende leeromgeving helpt gedragsproblemen te voorkomen en te verminderen, omdat leerlingen zich gehoord en begrepen voelen.
• Positieve schoolcultuur: Een school waarin het welbevinden centraal staat, ontwikkelt een positieve schoolcultuur waarin samenwerking, respect en groei centraal staan.
• Versterkte professionele relaties: Een goede start van het schooljaar met aandacht voor het welbevinden versterkt ook de banden tussen collega’s, bevordert een positieve werkomgeving en vermindert stress.

 

Ga voor een succesvol schooljaar

Het welbevinden tijdens de Gouden Weken is een investering in een succesvol schooljaar. Door te werken aan een sterke groep en het creëren van een positieve en inclusieve leeromgeving, leg je een stevig fundament voor het welbevinden van leerlingen. De Intraverte Academie kan jouw school hierbij helpen. Samen bouwen we aan een school waarin iedereen zich gezien, gewaardeerd en verbonden voelt!

 

Onze educatieve en preventieve Boostprogramma’s, zoals ‘Klas en klimaat’ en ‘Kickstart’, focussen zich op welbevinden en ontspanning (in de klas), wat de basisvoorwaarden zijn om de executieve functies te ontwikkelen en in te zetten. De Boostprogramma’s zijn bedoeld voor zowel leerlingen, als leerkrachten, als schoolteams, waarbij de focus ligt op het creëren van verbinding, het opbouwen van wederzijds vertrouwen en het bevorderen van een gezonde groepsdynamiek.