Welbevinden tijdens de Gouden Weken: bouw aan een sterke groep voor een succesvol schooljaar

Welbevinden tijdens de Gouden Weken: bouw aan een sterke groep voor een succesvol schooljaar

-

Een nieuw schooljaar is als een blanco bladzijde vol mogelijkheden. Als leerkracht, schooldirecteur, of een dergelijke schoolprofessional is het van cruciaal belang om een sterke basis te leggen voor het welbevinden van leerlingen. De Gouden Weken bieden een unieke gelegenheid om een positieve en inclusieve groep te creëren, waarin iedereen zich gezien, gewaardeerd en verbonden voelt. In dit artikel delen we waarom het welbevinden tijdens de Gouden Weken zo belangrijk is en hoe je dit kunt bevorderen voor een succesvol schooljaar.

Het welbevinden van leerlingen zorgt uiteindelijk voor een positieve leeromgeving. Wanneer leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen op school, kunnen ze zich optimaal ontwikkelen. Het welbevinden heeft niet alleen invloed op de sociale en emotionele ontwikkeling van leerlingen, maar ook op hun motivatie en leerprestaties. Daarom is het belangrijk om juist tijdens de Gouden Weken extra aandacht te besteden aan het welbevinden.

 

De Gouden Weken als bouwstenen

De Gouden Weken vormen de eerste weken van het schooljaar en zijn van onschatbare waarde voor het creëren van een sterke groep. Het is een periode waarin je samen met de leerlingen werkt aan het opbouwen van onderling vertrouwen, respect en betrokkenheid. En dit geldt niet alleen voor de leerlingen, ook onderling met je collega’s!

 

Hieronder volgen enkele tips om het welbevinden tijdens de Gouden Weken te versterken:
• Investeer in relaties: Neem de tijd om leerlingen persoonlijk te leren kennen. Voer individuele gesprekken, organiseer kennismakingspelletjes en creëer een positieve en inclusieve sfeer waarin iedereen zich welkom voelt.
• Bouw een aan gezamenlijke visie: Betrek de leerlingen bij het creëren van een gemeenschappelijke visie voor het schooljaar. Laat iedereen zijn stem horen en stimuleer eigenaarschap en betrokkenheid.
• Versterk samenwerking: Moedig samenwerking tussen leerlingen aan met groepsactiviteiten en projecten. Dit bevordert sociale vaardigheden, wederzijds begrip en een gevoel van saamhorigheid.
• Stimuleer waardering: Benadruk het belang van waardering en erkenning in de klas. Organiseer momenten waarop leerlingen elkaar kunnen complimenteren en positieve ervaringen kunnen delen.
• Zorg voor een veilige leeromgeving: Besteed aandacht aan regels, grenzen en een positieve gedragscultuur. Creëer een omgeving waarin leerlingen zich veilig voelen om zichzelf te zijn en waarin respectvol met elkaar wordt omgegaan.

De impact van welbevinden

Een positief welbevinden tijdens de Gouden Weken heeft talloze voordelen voor leerlingen, collega’s en de schoolgemeenschap als geheel:
• Verhoogde betrokkenheid en motivatie: Leerlingen die zich welbevinden op school, zijn gemotiveerder om te leren en actief deel te nemen aan het onderwijsproces.
• Verbeterde sociale relaties: Een positieve en inclusieve groep bevordert gezonde sociale interacties, vriendschappen en empathie tussen leerlingen.
• Vermindering van gedragsproblemen: Een veilige en ondersteunende leeromgeving helpt gedragsproblemen te voorkomen en te verminderen, omdat leerlingen zich gehoord en begrepen voelen.
• Positieve schoolcultuur: Een school waarin het welbevinden centraal staat, ontwikkelt een positieve schoolcultuur waarin samenwerking, respect en groei centraal staan.
• Versterkte professionele relaties: Een goede start van het schooljaar met aandacht voor het welbevinden versterkt ook de banden tussen collega’s, bevordert een positieve werkomgeving en vermindert stress.

 

Ga voor een succesvol schooljaar

Het welbevinden tijdens de Gouden Weken is een investering in een succesvol schooljaar. Door te werken aan een sterke groep en het creëren van een positieve en inclusieve leeromgeving, leg je een stevig fundament voor het welbevinden van leerlingen. De Intraverte Academie kan jouw school hierbij helpen. Samen bouwen we aan een school waarin iedereen zich gezien, gewaardeerd en verbonden voelt!

 

Onze educatieve en preventieve Boostprogramma’s, zoals ‘Klas en klimaat’ en ‘Kickstart’, focussen zich op welbevinden en ontspanning (in de klas), wat de basisvoorwaarden zijn om de executieve functies te ontwikkelen en in te zetten. De Boostprogramma’s zijn bedoeld voor zowel leerlingen, als leerkrachten, als schoolteams, waarbij de focus ligt op het creëren van verbinding, het opbouwen van wederzijds vertrouwen en het bevorderen van een gezonde groepsdynamiek.

‘Gouden Weken’: Ga voor een gouden start!

‘Gouden Weken’: Ga voor een gouden start!

-

De start van een nieuw schooljaar brengt altijd een gevoel van opwinding met zich mee, zowel voor leerlingen als voor leraren. Het is een tijd van nieuwe ontmoetingen, kansen en uitdagingen. Om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen en een positieve groepsdynamiek in de klas te bevorderen, worden op steeds meer scholen de ‘Gouden Weken’ geïmplementeerd. In dit artikel zullen we bespreken wat deze ‘Gouden Weken’ inhouden en hoe ze van invloed zijn op de groepsdynamiek in de klas.

De term ‘Gouden Weken’ verwijst naar de eerste weken van het schooljaar, waarin extra aandacht wordt besteed aan het opbouwen van een veilige en positieve klassenomgeving. Gedurende deze periode ligt de focus op het creëren van verbinding, het opbouwen van wederzijds vertrouwen en het bevorderen van een gezonde groepsdynamiek. De ‘Gouden Weken’ zijn gebaseerd op het idee dat een sterke groepscohesie de basis legt voor een succesvol leerproces gedurende het hele schooljaar.

 

Veranderingen in de groepsdynamiek

Het opbouwen van een positieve groepsdynamiek is essentieel voor een goed functionerende klas. Tijdens de ‘Gouden Weken’ ondergaat de groepsdynamiek in de klas een aantal belangrijke veranderingen. Allereerst leren de leerlingen elkaar beter kennen. Met teambuildingactiviteiten, kennismakingsspelletjes en gezamenlijke projecten krijgen de leerlingen de kans om elkaars sterke punten en interesses te ontdekken. Dit leidt tot een grotere onderlinge waardering en acceptatie.

 

Daarnaast wordt tijdens de ‘Gouden Weken’ aandacht besteed aan het creëren van een veilige en respectvolle omgeving. Leraren besteden tijd aan het bespreken van de klasregels, het bevorderen van positief gedrag en het aanleren van sociale vaardigheden. Hierdoor ontstaat een klimaat waarin leerlingen zich vrij voelen om ideeën en meningen te delen, zonder angst voor afwijzing of veroordeling. Dit draagt bij aan een open communicatie en een gezonde interactie tussen de leerlingen.

Je hebt een cruciale rol in de ‘Gouden Weken’

Wist je dat schoolprofessionals een cruciale rol spelen bij het begeleiden van de groepsdynamiek in de ‘Gouden Weken’. Je besteedt o.a. tijd aan het observeren en luisteren naar de leerlingen, zodat ze eventuele conflicten of problemen vroegtijdig kunnen signaleren en aanpakken. Door een actieve rol te spelen als bemiddelaar en coach, kun je de leerlingen helpen bij het oplossen van conflicten, het ontwikkelen van empathie en het opbouwen van positieve relaties.

 

Geef je leerlingen de beste start van het nieuwe schooljaar!

Om schoolprofessionals te ondersteunen bij het implementeren van effectieve strategieën voor de ‘Gouden Weken’ en het bevorderen van een gezonde groepsdynamiek, nodigen wij je uit voor het Webinar ‘Een gouden start met je klas’. Tijdens dit Webinar zullen deskundige sprekers praktische tips en advies delen over het opbouwen van een positieve klassenomgeving, het bevorderen van wederzijds respect en het aanpakken van groepsdynamische uitdagingen.

 

Of je nu een ervaren leraar bent die zijn vaardigheden wil verfijnen of een beginnende leraar die op zoek is naar begeleiding, dit Webinar biedt waardevolle inzichten die je direct kunt toepassen in jouw klas. Samen kunnen we werken aan het creëren van een omgeving waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen!